loader image

Proiecte

 • Strategii coalitionale de control predictiv distribuit pentru sisteme dinamice cuplate, PN-III-P1-1.1-PD-2019-0757, 2020-2022, director: ș.l. dr. ing. Anca Maxim.
 • taRgeted thErapy for adVanced colorEctal canceR ‎paTients – REVERT, Proiect european H2020 – 848098, director responsabil UTI: s.l. dr. ing. Herghelegiu Paul.‎
 • Dezvoltarea unui sistem inteligent logistic utilizând roboți mobili omnidirecționali autonomi – ROSY-LOGISTIC, PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0731, director responsabil UTI: s.l. dr.ing. Catalin Dosoftei.
 • Platformă integrativă pentru soluții de asistență pentru autonomie la domiciliu – SMARTCARE, PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0756, director responsabil UTI: conf.dr.ing. Simona Caraiman.
 • Sistem Integrat de Prevenire a Propagarii Infectiilor Intraspitalicesti – PREVENT, PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0769, director responsabil UTI: conf.dr.ing. Robert-Gabriel Lupu.
 • Substituție senzorială audio-haptică naturalistă, accesibilă și ergonomică pentru nevăzători – SoVLite, PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0810, director responsabil UTI: conf.dr.ing. Simona Caraiman.
 • Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare, POCU/320/6/21/122333, 2019-2021, responsabil partener P1 TUIasi: conf.dr.ing. Mihai Postolache
 • Rețele neuronale electronice de inspirație biologică pentru controlul brațelor robotice antropomorfe, Grant ARUT GnaC2018_66, 2019-2020, director: conf. dr. ing. Mircea Hulea
 • Strategii de reglare pentru roboți mobili cu dinamică rapidă, Grant intern TUIASI, 2019-2020, director: conf. dr. ing. Cristina Budaciu
 • Extinderea unei celule robotizate conform principiilor IoT, Grant intern TUIASI, 2019-2020, director: ș.l. dr. ing. Carlos-Mihai Pascal
 • Sisteme inteligente pentru Industria 4.0, Grant intern TUIASI, 2019-2020, director: ș.l. dr. ing. Constantin-Catalin Dosoftei
 • Algoritmi vizuali de percepție și predicție pentru estimarea mișcării vehiculelor inteligente, Grant intern TUIASI nr. 1654/2018, 2018-2019, director: conf. dr. ing. Adrian Burlacu
 • Control predictiv distribuit pentru maximizarea eficienței parcurilor eoliene, Grant intern TUIASI nr. 1654/2018, 2018-2019, director: conf. dr. ing. Constantin Florin Caruntu
 • Cooperative navigation of mobile robots în complex applications (MRCA), UEFSICDI, PN-III-P1-1.1-TE-2016-0737, 2018-2020, director: prof. dr. ing. Marius Kloetzer
 • Sound of Vision – Natural Sense of Vision Through Acoustics and Haptics, Program cadru UE – Horizon 2020, nr. 643636, 2015-2017, responsabili partener TUIASI: conf. dr. ing. Simona Caraiman, prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta
 • Multi-agent model predictive control for vehicle platooning (IMPROVING), UEFSICDI, PN-II-RU-TE-2014-4-0970, 2015-2017, director: conf. dr. ing. Constantin Florin Caruntu
 • Virtual Therapist with Augmented Feedback for Neuromotor Recovery (TRAVEE), UEFSICDI, PN-II-PT-PCCA- 2013-4-1580, 2014-2016, responsabil partener TUIASI: conf. dr. ing. Robert Gabriel Lupu
 • Road Networks for Earthquake Resilient Societies (ROADERS), Cooperare în FP7 ERA-NET CONCERT Japan, nr. 3003/2013, 2013-2015, responsabil științific partener TUIASI: prof. dr. ing. Florin Leon
 • Diagonal stability and flow invariance în system engineering. Techniques specialized for classes of dynamics, encompassed by a unified framework, UEFSICDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-1038, 2011-2016, director: prof. dr. ing. Octavian Pastravanu
 • Models from medicine and biology: mathematical and numerical insights, UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0563, 2011-2016, director: prof. dr. Narcisa Dumitriu (Apreutesei)
 • Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă, POSDRU/81/3.2/S/53, 2010-2013, responsabil partener TUIASI: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Rețea națională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile și a unor instrumente didactice la specializarea de licență și masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor, POSDRU/86/1.2/S/63806, 2010-2013, manager partener P4: prof. dr. ing. Mihail Voicu
 • Strategii automate de planificare și control a roboților mobili bazate pe specificații LTL, PN II RU_PD 47/2010, 2010-2012, director: Şef lucrări dr. ing. Marius Kloetzer
 • Analiza și dezvoltarea unor algoritmi predictivi în domeniul discret delta, PN II RU_PD 49/2010, 2010-2012, director: Asist. dr. ing. Cristina Budaciu
 • Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate, Colab. CEEX 234/2006, 2010, director: conf. dr. ing. Mihai Zaharia
 • Biblioteca de modele comportamentale pentru agenți inteligenți cu utilizare în inginerie și management, PNII, IDEI, cod 316/2008, 2009-2010, director: Şef lucrări dr. ing. Florin Leon
 • Ecuații neliniare de evoluție – Aspecte teoretice și aplicații la științele vieții și ale mediului, CNCSIS-UEFISCSU, ID_342/2008, 2009-2011, director: prof. dr. Narcisa Dumitriu
 • Commande prédictive coopérative des systèmes complexes. Modélisation et gestion d’énergie pour le bâtiment intelligent. Grant no. 306/27.04.2009; No dossier Egide 19558PF/2009; 2009-2011, director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Rețele de distribuție de curent continuu pentru aplicații industriale, Colab. CEEX GR 194/2006, 2009, director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Proiectarea și implementarea unor structuri de reglare pentru parametrii tehnologici debit, presiune gaz metan și nivel tambur de la cazanele de 420t/h cu combustibili hidrocarburi, 1475P/05, 2009, director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Tehnologii informatice de timp real pentru sistemele incorporate care asigura controlul lanțului de transmisie a puterii la autovehicule – SICONA – PNII PART. 12-100/08; 2008-2011; director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Platforme robot-vedere artificiala autonome, inteligente de calificare, sortare / prelucrare / ambalare și inspecție de calitate a produselor cu arhitectura de control holonic, orientate pe servicii, bazata pe trăsături – SOFHICOR – PNII; 2007-2010; director: prof. dr. ing. Doru Panescu
 • Soluție integrata e-health de monitorizare a parametrilor vitali la pacienții cu afecțiuni cronice – SIMPA, PN II Part.11-070/2007, 2007-2010, director: prof. dr. ing. Florina Ungureanu.
 • Modele clasice și cuantice pentru câmpurile gauge, PN II IDEI 2/2007, 2007-2009, director: prof. dr. ing. Gheorghe Zet
 • Tehnici avansate bazate pe vederea artificială pentru conducerea roboților – IMAROCO, CNCSIS GR 33 Tema 13/2007; 2007-2009; director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicații de urmărire a obiectelor în mișcare, CNCSIS, PN II TD 554/2007, 2007-2009, director: asist. ing. Adrian Burlacu
 • Analiza și proiectarea unui sistem pentru recunoaștere vocală independentă de vorbitor utilizând rețele neuronale – CNCSIS, PN II TD 335/2007; 2007-2009; director: dr. ing. Mircea Hulea
 • Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile realității virtuale, Colab. CEEX 245/2006, 2007-2008, director: conf. dr. ing. Mihai Horia Zaharia
 • Sistem pentru terapia personalizată a tulburărilor de expresie lingvistică, CEEX 14720-UTI//6111 /2006, 2007-2008, director: prof. dr. ing. Alexandru Valachi
 • Interacțiunea gestuală cu sistemele informatice și robotice, Colab. CEEX 5151/2006, 2007-2008, director: prof. dr. ing. Alexandru Valachi
 • Studii experimentale privind eficiența echipamentelor de monitorizare în influența mediului înconjurător asupra activității, 1190P/2005, 2007, director: prof. dr. ing. Iosif Olah
 • Rețele de distribuție de curent continuu pentru aplicații industriale DCnet, CNCSIS A-CONSORTIA; 2006-2008; director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Platformă GIS integrată pentru analiza, proiectarea, stimularea și optimizarea funcționarii rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare – WIMS – CEEX; 2006-2008; director: prof. dr. ing. Dan Galea
 • Systems Dynamics and Flow Invariant Sets: Novel Approaches, Theoretical and Software Instruments – SD&FIS – CNCSIS; 2006-2008; director: conf. dr. ing. Mihaela Matcovschi
 • Grid academic pentru aplicații complexe, Colab. CEEX 74/06, 2006-2008, director: prof. dr. ing. Mitica Craus
 • Metode avansate de control pentru eficientizarea producerii și utilizării energiei, CEEX 603/05, 2005-2008, director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Teste de memorie ram pentru defecte statice de tip cuplaj și defecte dinamice, GR 217/200, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Petru Cascaval
 • Realizarea unui portal informatic executiv pentru conducerea activitaților de fabricație în concept ERP, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Stefan Dumbrava
 • Creșterea performanțelor centralelor electrice de termoficare utilizând tehnici de inteligența computațională, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Lucian Mastacan
 • Dezvoltarea și implementarea unor metode moderne pentru controlul mișcării, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Alexandru Onea
 • Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate, Colab. CEEX 234/06, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Mihai Zaharia
 • Sistem informatic distribuit pentru corelarea ofertei educationale cu oferta locurilor de munca, utilizând proceduri specifice de data-mining pentru extragere de informații, CNCSIS, 63 GR /2006, 2006-2007, director: prof. dr. ing. Claudia BOTEZ
 • Modele de calcul cuantic. Implementări ale unor algoritmi cuantici în QCL, CNCSIS, 63 GR /2006, 2006-2007, director: prof. dr. ing. Vasile Manta
 • Metode moderne de control aplicate sistemelor de acționare electrica, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Sistem de informare distribuit pe o arhitectura grid, dotat cu agenți inteligenți pentru construcția și actualizarea automată a fondului documentar și cu instrumente de extragere de cunoștințe, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: prof. dr. ing. Mitica Craus
 • Proiectarea și implementarea structurii de reglare pentru parametrii tehnologici debit, presiune, gaz metan și nivel tambur de la cazanele de 420t/h cu combustibil hidrocarburi, 1475P/05  2006, director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Diagnoza anomaliilor proceselor utilizând sisteme neuro-fuzzy, CNCSIS, A1/ GR 164/ 06, 2006, director: conf. dr. ing. Letitia Mirea
 • Studii experimentale privind eficienta echipamentelor de monitorizare în influenta mediului înconjurător asupra activității și dezvoltării coloniilor de albine, CNCSIS, 1190P/05, 2006, director: prof. dr. ing. Iosif Olah
 • Realizarea unui sistem informațional pentru planificarea și controlul sistemelor multi-robot, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: prof. dr. ing. Doru Panescu
 • Server web dotat cu celule de procesare active pentru monitorizarea continua a calității aerului ambient și comunicația cu rețele europene similare, CALIST 5225/04, 2006, director: conf. dr. ing. Florin Pantelimonescu
 • Soluții hardware și software pentru implementarea unui sistem de monitorizare a calității apei potabile, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: Florina Ungureanu
 • Prototip de sistem pentru gestiunea dinamica a resurselor distribuite în mobile computing folosind agenți inteligenți, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: Mihai Zaharia