loader image

Structură

Procedura privind funcționarea structurilor și funcțiilor de conducere – UTI-POM-03


Conducere

  • Activitatea curentă este coordonată de Biroul Consiliului facultății, format din decan, prodecani și secretarul științific, care se consultă la luarea deciziilor cu șefii de catedră, administratorul șef al facultății și reprezentantul studenților în Biroul Consiliului facultății.

Consiliu

  • Conducerea Facultății de Automatică și Calculatoare este reprezentată de Consiliul facultății, format din 18 cadre didactice și 6 reprezentanți ai studenților.

Administrație

  • Administrația asigură punerea în practică a deciziilor conducerii facultății în plan administrativ pentru desfășurarea în bune condiții a activității didactice și de cercetare, aplică politica universității la nivelul facultății în ceea ce privește achizițiile de bunuri și servicii, gestionarea patrimoniului și evidența veniturilor și cheltuielilor din facultate.

Secretariat

  • Secretariatul facultății reprezintă interfața dintre conducerea facultății și studenți, precum și între facultate și persoanele fizice sau juridice interesate în diverse forme de colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Departamente

  • Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este formată din două departamente: Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată și Departamentul de Calculatoare, care gestionează câte un domeniu de studiu: Ingineria Sistemelor, respectiv Calculatoare și Tehnologia Informației.