loader image

Începând cu anul universitar 2016-2017, Facultatea de Automatică și Calculatoare a devenit partener în cadrul programului Learn and Earn promovat și susținut de Amazon. Scopul acestui program este de a transmite studenților un mesaj clar privind atenția deosebită pe care trebuie să o acorde cunoștințelor fundamentale din domeniul calculatoarelor și informaticii. Pe baza acestor cunoștințe fundamentale se poate construi o carieră de succes care să ofere absolventului posibilitatea de a se adapta ușor la tehnologiile noi din domeniul IT sau de a-și alege traiectoria profesională dorită.

Compania Amazon, actor extrem de important în industria IT, dorește să sprijine pregătirea temeinică a studenților, să încurajeze implicarea acestora în procesul didactic universitar prin participarea activă la cursuri și laboratoare.

În cadrul proiectului Learn and Earn, au fost alese două discipline din categoria celor considerate esențiale pentru pregătirea unui absolvent de calculatoare: Structuri de date (sem I) și Proiectarea algoritmilor (sem II) ambele din anul II de studiu.

La aceste discipline, titularii de curs vor stabili premiile și criteriile prin care studenții cei mai devotați pregătirii fundamentale vor fi premiați. În stabilirea punctajului, o pondere importantă o vor avea și rezultatele obținute la concursul TechOn Challenge organizat de Amazon (09-16 Decembrie 2016, http://challenge.amazontechon.com).

Programul Learn and Earn va premia câte trei studenți la fiecare disciplină: cel mai bun punctaj, cel mai creativ student și cea mai bună evoluție.

Premiile vor avea o valoare simbolică, dar mesajul transmis de companie este deosebit de important: pregătirea fundamentală din timpul facultății este esențială pentru viitoarea carieră.

Learn and Earn - Poster - 02_modificat