loader image

Burse

Informații burse semestrul I 2023-2024

Burse de performanță pentru performanțe științifice, inovație și brevete

Anunț burse de performanță științifică

Cerere bursă de performanță științifică

Burse de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură

Bursa de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură se acordă studenților integraliști care în anul universitar precedent au avut media generală peste 7.00 la licență și peste 8.50 la masterat, înmatriculați la programe de studii cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, în limita fondurilor disponibile pentru fiecare an/domeniu/program de studii. Fondul disponibil pentru fiecare an/domeniu/program de studii este proporțional cu numărul de studenți finanțați de la bugetul de stat.

Studenții nu trebuie să depună acte pentru acest tip de bursă.

Burse sociale

Anunț burse sociale semestrul I 2023-2024

Anexa 4 – Cerere acordare bursa socială semestrul I

Anexa 5 – declaratie venituri

Acord prelucrare date personale

Adresa Oficiul Juridic – burse sociale 2023-2024

Regulamente și proceduri