loader image

Prezentare

Misiune

Misiunea Facultății de Automatică și Calculatoare constă în formarea unor specialiști de înaltă performanță și competență în domeniile Calculatoare și Tehnologia informației și Ingineria sistemelor. Facultatea noastră oferă studenților o educație care combină studiul academic riguros cu stimularea activităților creative, pregătind ingineri cu competențe în: structura și arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicații software, inteligență artificială și sisteme expert, ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboți și sisteme automatizate de producție, automatizări industriale.

Calitate

Programele de studiu oferite de facultatea noastră îndeplinesc standardele impuse de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. Nivelul ridicat al cursurilor organizate asigură echivalența diplomei acordate cu diplomele celor mai prestigioase universități. Absolvenții noștri sunt angajați ai companiilor importante de IT sau sunt înscriși la doctorat în universități și institute de cercetare din lumea întreagă.

Programe de studiu

Facultatea de Automatică și Calculatoare a adoptat procesul Bologna, oferind astfel programe de studiu de licență, masterat și doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile:

  • ciclul I cu o durată de 4 ani, care pregătește ingineri cu studii de licență;
  • ciclul II cu o durată de 1,5 sau 2 ani, care pregătește ingineri cu diploma de master;
  • ciclul III cu o durată de 3 ani, care pregătește specialiști cu diploma de doctor inginer, în cadrul Școlii Doctorale.

Suplimentar, facultatea organizează studii postuniversitare.

Departamente

Facultatea de Automatică și Calculatoare cuprinde două departamente:

Facultatea este condusă de Consiliul facultății, din care fac parte 18 cadre didactice și 6 reprezentanți ai studenților.

Cercetare și colaborare internațională

Activitatea de cercetare se desfășoară în cadrul celor trei centre de cercetare acreditate CNCSIS și în cadrul laboratoarelor de cercetare. Cercetarea științifică este orientată pe proiecte și programe naționale, europene și internaționale. Facultatea are numeroase colaborări cu universități europene, mulți dintre studenții de la licență, masterat sau doctorat efectuând stagii de pregătire în aceste universități.