loader image

Masterat SCI – Sisteme de Control Încorporate

Programul de studii universitare de master Sisteme de control încorporate (SCI) este dezvoltat în colaborare cu compania Continental Automotive Romania – locația Iași și se adresează în principal absolvenților de studii de licență din profilul electric care doresc să se specializeze în sisteme încorporate, în special în cele de control pentru domeniul auto, prin:

 • modelarea, simularea, identificarea şi analiza proceselor din domeniul auto folosind metode avansate;
 • proiectarea, implementarea şi testarea sistemelor încorporate pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată;
 • realizarea de aplicaţii software şi implementarea algoritmilor de control pentru sistemele încorporate utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii avansate.

De ce Sisteme de Control Încorporate?

Perfecționarea pregătirii din timpul studiilor de licență poate aduce, pe lângă propria satisfacție, șanse sporite de angajare și de dezvoltare a unei cariere de succes într-un domeniu extrem de apreciat acum și în viitor.

În acest sens, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată oferă programul de masterat Sisteme de control încorporate, realizat în parteneriat cu compania Continental Automotive Romania.

Îmi va plăcea? Da, dacă…

 • vreau să aflu cunoștințe noi, care să le completeze pe cele din timpul studiilor de licență într-un domeniu conex.
 • intenționez să fac parte din grupuri de cercetare-dezvoltare într-un domeniu de vârf al tehnologiei.
 • sunt motivat și interesat să-mi construiesc o carieră profesională într-un domeniu de actualitate și cu perspective promițătoare.
 • vreau să colaborez cu departamente specializate dintr-o companie multinațională la pregătirea lucrării de disertație, care să-mi sporească șansele de angajare în domeniu.
 • lucrez în domeniul automotive sau al sistemelor încorporate și doresc să-mi continui pregătirea profesională.

Puncte tari

 • Programul este realizat în strânsă colaborare cu compania Continental Automotive România, filiala Iași.
 • Clasificarea facultății în topul primelor trei instituții de învățământ superior din domeniul ”Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei”.
 • Colaborări cu numeroase universități europene de prestigiu, ceea ce oferă studenților interesați posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire în străinătate.
 • Spații didactice și de cercetare dotate cu tehnică de calcul și echipamente performante.
 • Se asigură competențe în domenii precum ingineria programării, sisteme încorporate, ingineria sistemelor auto, testarea sistemelor software, managementul proiectelor.

Oportunități de angajare

 • Internship-uri la companii din domeniul IT şi la universităţi europene (cu suport financiar ERASMUS) pentru pregătirea lucrării de disertaţie.
 • Job-uri oferite de companii importante din domeniul IT, precum Danieli Engineering, Continental, Delphi, Electra, Cenit.
 • Locuri de muncă în institute de cercetare din ţară sau din străinătate.
 • Continuarea studiilor universitare prin programe doctorale din cadrul facultăţii sau la universităţi din ţară şi străinătate.

Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Ingineria programării IIngineria programării II
Sisteme încorporateTestarea produselor software
Metodologii pentru dezvoltarea sistemelor încorporate
Controlul sistemelor auto
Ingineria sistemelor autoTehnici de învățare automată
Cercetare științifică și practică (sem.1) Etică și integritate
Cercetare științifică și practică (sem.2)

Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Competențe sociale și abilități interpersonaleCercetare științifică și practică (sem.4)
Rețele de sisteme încorporatePractică pentru elaborarea lucrării de disertație 
Sisteme de control pentru motoare fără periiElaborarea lucrării de disertație
Proiectarea sistemelor încorporate
Cercetare științifică și practică (sem.3)

Planuri de învățământ 2023-2024 – serii în curs

Serii de predare

Seria 2023-2025 Seria 2022-2024

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Operarea cu concepte avansate din matematică, teoria sistemelor şi control automat , inginerie mecanică, electrică şi electronică, ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Utilizarea de metode avansate de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor din domeniul auto.
 • Proiectarea, implementarea şi testarea sistemelor încorporate pentru aplicaţii de conducere automată şi de informatică aplicată.
 • Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor de control pentru sistemele încorporate utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii avansate.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 • Asumarea rolurilor/funcţiilor de conducere într-o echipă plurispecializată, şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Crearea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer automatist (215202)
 • Asistent de cercetare în automatică (215240)
 • Cercetător în automatică (215238)
 • Inginer de cercetare în automatică (215239)
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces (214461)
 • Inginer de cercetare în calculatoare (215236)
 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)
 • Inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi (215233)
 • Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale (215220)