loader image

Masterat CI – Calculatoare Încorporate

Programul de studii universitare de masterat Calculatoare încorporate oferă absolvenților de studii universitare de licență, cu o pregătire de bază privind arhitectura sistemelor de calcul și programarea calculatoarelor, cunoștințe aprofundate legate de dezvoltarea de aplicații hardware și software bazate pe calculatoare încorporate. Programul abordează conceptul de Internet of Things și oferă cunoștințe avansate de proiectare a automatelor complexe, de autotestare și siguranță în funcționare, de fiabilitate și toleranță la defecte, sau cunoștințe privind securitatea sistemelor de calcul, comunicația în rețele de calculatoare încorporate sau în rețele de senzori. De asemenea, programul abordează tehnici avansate de prelucrare grafică și de prelucrare a semnalelor.

Extrasele fișelor de disciplină pentru disciplinele studiate în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației


Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Calculatoare încorporateInternet of Things
Tehnici de procesare digitală a semnalelorVedere artificială
Securitatea spațiului ciberneticFiabilitate și siguranța în funcționare
Cercetare științifică și practică (sem.1)Circuite digitale autotestabile
Tehnici avansate de învățare automatăCercetare științifică și practică (sem.2)
Programare GPUEtică și integritate
Sisteme de operare în timp real

Anul II (din 2020)

Semestrul ISemestrul al II-lea
Rețele de calculatoare încorporateProiect multidisciplinar
Proiectarea sistemelor de interacțiune om-calculator Elaborare proiect disertație
Cercetare științifică și practică (sem.3) Cercetare științifică și practică (sem.4)
Sisteme de calcul dedicate
Securitatea dispozitivelor mobile
Proiectare și verificare SoC

Serii de predare

Seria 2021-2023Seria 2019-2021Seria 2018-2020

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Cunoașterea conceptelor avansate din domeniul științei calculatoarelor și tehnologiei informației și capacitatea de a opera cu aceste concepte.
 • Aplicarea metodelor avansate de analiză a sistemelor hardware și a componentelor software și de comunicații aferente.
 • Proiectarea, implementarea și testarea sistemelor de mare siguranță funcțională bazate pe calculatoare încorporate.
 • Dezvoltarea de aplicații complexe pentru sisteme cu calculatoare încorporate utilizând principii de management de proiect, medii de programare și tehnologii avansate.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală, a principiilor, normelor și valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
 • Asumarea rolurilor/funcțiilor de conducere într-o echipă plurispecializată, și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Crearea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer de cercetare în calculatoare (215236)
 • Cercetător în calculatoare (215235)
 • Asistent de cercetare în calculatoare (215237)
 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)