loader image

Cazare

Calendar și Procedură cazare 2021-2022

Link-rile pentru conectarea la întâlnirile online au fost trimise prin email la adresele instituționale pentru anii II, III, IV si II master și la adresele din formularul de cazare completat pe site-ul campus.tuiasi.ro, pentru anul I licență și I master. În cazul în care nu ați primit link-urile respective, trimiteți un email la cazare@ac.tuiasi.ro (după o verificare prealabilă a spam-ului).

În anul universitar 2021-2022 nu se vor face precazări. Toți studenții vor intra în procedura obișnuită de cazare care va începe pe 24 septembrie.

Cazările se vor desfășura online, în ședințe desfășurate pe Google Meet.  Procedura și calendarul cazărilor vor fi afișate ulterior.

Consultați Regulament cazare AC 2021-2022 pentru a vedea modalitatea de calcul a punctajului în funcție de care se va face prioritizarea în alegerea locului de cazare.

Copiile scanate ale actelor ce dovedesc activităţile extracurriculare (detaliate în Regulament cazare AC anexa 2021-2022), vor fi trimise la adresa cazare@ac.tuiasi.ro, cu subiectul „Documente doveditoare activități extracurriculare”, până vineri, 17.09.2021.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Studenții familiști trebuie să trimită printr-un email cu subiectul „Documente doveditoare studenți familiști”, la adresa cazare@ac.tuiasi.ro, până vineri, 17.09.2021, următoarele documente scanate:

  • copie după certificatul de căsătorie;
  • adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;
  • copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;
  • copii după cărţile de identitate ale soţilor.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beneficiarii de cazare gratuită sau redusă cu 50% sunt studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în categorii precizate în Gratuitate_reducere cazare.

Studenții care pot beneficia, conform legii, de gratuitate la cazare sau de reducerea tarifului de cămin cu 50% trebuie să trimită documentele precizate în Gratuitate_reducere cazare, scanate, la adresa de email cazare@ac.tuiasi.ropână vineri, 17.09.2021, cu subiectul „Documente doveditoare studenți categorii speciale”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Studenții care provin din familii cu venituri reduse și care locuiesc în chirie, în afara căminelor studențești, pot beneficia de sprijin lunar din partea universității pentru plata chiriei. Detaliile se găsesc în Sprijin plata chirie – studenti din familii cu venituri reduse.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

În aceeași cameră se vor caza obligatoriu studenți din același an de studiu, aceeași specializare și pe cât posibil studenți din aceeași grupă.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ca urmare a solicitărilor primite din partea studenților, termenul de înscriere pentru cazare a fost prelungit până duminică, 12.09.2021, ora 24.00. Prin urmare, studenții care încă NU s-au înscris sunt rugați să completeze formularul de mai

https://campus.tuiasi.ro/03/09/2021/informatii-importante-cu-privire-la-cazarea-studentilor-in-noul-an-universitar-2/

Completarea formularului este echivalentă cu depunerea unei cereri de cazare.