loader image

Cazare

Calendar repartiție cazare AC 2020-2021

Liste ierarhizare în ordinea mediilor de admitere


Studenții declarați admiși la admiterea de toamnă, în anul I de studii pentru ciclurile de licență, master, doctorat, sunt rugați să completeze formularul https://forms.gle/UAsMFHmM893r6u7z5 până la data de 24.09.2020, dacă doresc cazare în Campusul „Tudor Vladimirescu” în anul universitar 2020 – 2021.

Datele introduse vor fi confruntate cu cele de la secretariatele facultăților. În cazul în care nu veți completa formularul, vom considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2020-2021.


În atenția studenților care vor fi în anul universitar 2020-2021 în anul I, II licență și anul I master

Consultați Regulament cazare AC 2020-2021 pentru a vedea modalitatea de calcul a punctajului în funcție de care se va face prioritizarea in alegerea locului de cazare.

Documentele scanate/fotocopiate ale actelor ce dovedesc activităţile extracurriculare (detaliate în Regulament cazare AC anexa 2020-2021), situaţia socială și/sau situaţia medicală specială  vor fi trimise arhivate la adresa  student.ac@tuiasi.ro, cu subiectul „În atenția Comisiei de cazare”.
Termenul de trimitere a arhivei – 22.09.2020

Cererea de cazare este cea pe care ati completat-o pe site-ul campus.tuiasi.ro pana la data de 14 septembrie. Nu este necesara alta cerere.

Documentele necesare pentru cazare sunt detaliate în Documente necesare pentru cazare + documente categorii speciale.
Studenții care provin din familii cu venituri reduse și care locuiesc în chirie, în afara căminelor studențești, pot beneficia de sprijin lunar din partea universității pentru plata chiriei. Detaliile se găsesc în Sprijin plata chirie – studenti din familii cu venituri reduse.


Până cel târziu luni, 14.09.2020, studenții care vor fi în anul universitar 2020-2021 în anul I și II licență, anul I master, și la doctorat trebuie să completeze un formular prin care își manifestă intenția de cazare în cămin: https://forms.gle/FNdWpdYtNU6ZSU1Q9

În cazul în care nu veți completa formularul, se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2020-2021.

Veți primi ulterior toate informațiile necesare completării procesului de cazare.

Alte informații despre cazare se găsesc la adresa: http://campus.tuiasi.ro/09/09/2020/informatii-importante-cu-privire-la-cazarea-studentilor-in-noul-an-universitar/