loader image

Cazare

În atenția studenților din anii III, IV licență și anul II master

Cazarea se va desfășura conform Procedura-Cazare-semestrul-II-2020-2021

În acest an, cazările se vor desfășura în sesiuni online, organizate pe una dintre platformele digitale (Google Meet, Microsoft Teams, Zoom) în perioada 15.02.2021-20.02.2021.

Calendarul cazărilor și listele ierarhizate în ordinea punctajelor luate în calcul pentru cazare vor fi afișate pe site după data de 08.02.2021. Situația școlară luată în considerare la calculul punctajelor este cea de la 1.10.2020.

În aceeași zi în care vor fi programați pentru întâlnirile online, studenții vor primi prin email căminul și camera în care vor locui în noul an universitar, respectiv data la care vor fi programați pentru a se prezenta la administrația căminului să ridice cheile camerei.

Nu este necesară o cerere de cazare, fiind suficientă cea completată pe site-ul campus.tuiasi.ro până la data de 17.01.2021.

Consultați Regulament cazare AC 2020-2021 pentru a vedea modalitatea de calcul a punctajului în funcție de care se va face prioritizarea în alegerea locului de cazare.

Copiile scanate ale actelor ce dovedesc activităţile extracurriculare (detaliate în Regulament cazare AC anexa 2020-2021), vor fi trimise la adresa cazare@ac.tuiasi.ro, cu subiectul „Documente doveditoare activități extracurriculare”, până duminică, 07.02.2021.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Studenți familiști

Studenții familiști trebuie să trimită printr-un email cu subiectul „Documente doveditoare studenți familiști”, la adresa cazare@ac.tuiasi.ro, până duminică, 07.02.2021, următoarele documente scanate:

  • copie după certificatul de căsătorie;
  • adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;
  • copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Studenți care pot beneficia, conform legii, de cazare gratuită sau redusă cu 50%

Vor beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în categoriile precizate în Gratuitate-reducere cazare. Studenții trebuie să trimită actele precizate în documentul anterior, la adresa de email cazare@ac.tuiasi.ropână duminică, 07.02.2021, cu subiectul „Documente doveditoare studenți categorii speciale”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

După ce au primit prin email căminul și camera în care vor locui în noul an universitar, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

  • cartea de identitate: original + copie;
  • două fotografii tip „carte de identitate” + o folie de plastic;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți corespunzătoare documentelor scanate ce au fost transmise la facultate;
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% (punctele 1-8 din Gratuitate-reducere cazare) corespunzătoare documentelor scanate ce au fost transmise la facultate.

Notă. Plata tarifului de cazare se va face doar cu cardul.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Studenții care provin din familii cu venituri reduse și care locuiesc în chirie, în afara căminelor studențești, pot beneficia de sprijin lunar din partea universității pentru plata chiriei. Detaliile se găsesc în Sprijin plata chirie – studenti din familii cu venituri reduse.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––