loader image

Cazare

Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin

Calendar și Procedură cazare 2023-2024

Link-rile pentru conectarea la întâlnirile online au fost trimise prin email la adresele instituționale pentru anii II, III, IV si II master și la adresele din formularul de cazare completat pe site-ul campus.tuiasi.ro, pentru anul I licență și I master. În cazul în care nu ați primit link-urile respective, trimiteți un email la cazare@ac.tuiasi.ro (după o verificare prealabilă a spam-ului).

În atenția studenților care nu au domiciliul stabil în municipiul Iași

Pentru a beneficia de cazare în anul universitar 2023-2024 trebuie să completați formularul de la adresa de mai jos până duminica, 10.09.2023, ora 24:00.

https://campus.tuiasi.ro/05/09/2023/informatii-importante-cu-privire-la-cazarea-studentilor-in-anul-universitar-2023-2024/

Completarea formularului este echivalentă cu depunerea unei cereri de cazare.

În cazul în care nu veți completa formularul, se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2023-2024.

Studenții care provin din familii cu venituri reduse și care locuiesc în chirie, în afara căminelor studențești, pot beneficia de sprijin lunar din partea universității pentru plata chiriei. Detaliile se găsesc în Sprijin plata chirie – studenti din familii cu venituri reduse.

În anul universitar 2023-2024 nu se vor face precazări. Toți studenții vor intra în procedura obișnuită de cazare care va începe pe 25.09.2023. Cazările se vor desfășura online, în ședințe desfășurate pe Google Meet (link-urile de conectare vor fi trimise prin email).  Calendarul cazărilor va fi afișat după data de 20.09.2023.

Consultați Regulament cazare AC 2023-2024 pentru a vedea modul de calcul al punctajului în funcție de care se va face prioritizarea în alegerea locului de cazare.

Copiile scanate ale actelor ce dovedesc activităţile extracurriculare (detaliate în Regulament cazare AC 2023-2024_anexa) vor fi trimise la adresa cazare@ac.tuiasi.ro, cu subiectul „Documente doveditoare activități extracurriculare”, până vineri, 15.09.2023.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Studenții familiști trebuie să trimită printr-un email cu subiectul „Documente doveditoare studenți familiști”, la adresa cazare@ac.tuiasi.ro, până vineri, 15.09.2023, următoarele documente scanate:

  • copie după certificatul de căsătorie;
  • adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;
  • copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;
  • copii după cărţile de identitate ale soţilor.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beneficiarii de cazare gratuită sunt studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în categorii precizate în Gratuitate_reducere cazare.

Studenții care pot beneficia, conform legii, de gratuitate la cazare trebuie să trimită documentele precizate în Gratuitate_reducere cazare, scanate, la adresa de email cazare@ac.tuiasi.ropână vineri, 15.09.2023, cu subiectul „Documente doveditoare studenți categorii speciale”.

Notă. Adeverințele de salariat trebuie să fie eliberate în luna septembrie și vizate de inspectoratul școlar județean.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––