loader image

Masterat SDTW/DSWT – Sisteme Distribuite și Tehnologii Web

Programul de studii universitare de masterat Sisteme distribuite și tehnologii web oferă absolvenților de studii universitare de licență, cu o pregătire de bază privind programarea calculatoarelor și proiectarea algoritmilor, cunoștințe aprofundate pe direcția calculului paralel și distribuit, incluzând algoritmi avansați specifici acestei paradigme, proiectarea aplicațiilor distribuite, tehnologii cluster, grid și cloud, tehnici de programare orientată pe servicii, modelarea și estimarea fiabilității sistemelor distribuite, prelucrarea imaginilor și vizualizarea distribuită, precum și analiza și dezvoltarea de sisteme multi-agent. Se vizează o deschidere internațională prin existența unei linii de predare în limba engleză și anume programul de studii Distributed Systems and Web Technologies.

Extrasele fișelor de disciplină pentru disciplinele studiate în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației


Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Fundamentele procesării distribuitePerformantele și fiabilitatea sistemelor complexe
Limbaje și tehnologii webCloud Computing
Securitatea spațiului ciberneticTehnici Big Data
Managementul serviciilor de rețeaVedere artificială
Cercetare științifică și practică (sem. 1) Etică și integritate
Cercetare științifică și practică (sem. 2)

Anul II (din 2020)

Semestrul ISemestrul al II-lea
Sisteme multiagentProiect multidisciplinar
Calcul de înaltă performanțăElaborare proiect de disertație
Programare GPUCercetare științifică și practica (sem. 4)
Paradigme de proiectare a aplicațiilor distribuite
Introducere în calcul cuantic
Cercetare științifică și practică (sem. 3)

Serii de predare

Sisteme Distribuite și Tehnologii Web

Seria 2019-2021Seria 2018-2020

Distributed Systems and Web Technologies

Seria 2019-2021Seria 2018-2020


Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Cunoașterea conceptelor avansate din domeniul științei calculatoarelor și tehnologiei informației și capacitatea de a opera cu aceste concepte.
 • Aplicarea metodelor avansate de analiză, modelare și simulare a sistemelor distribuite.
 • Proiectarea, implementarea și testarea de aplicații distribuite și aplicații web de înaltă performanță, orientate pe servicii.
 • Integrarea contextuală și asigurarea integrității sistemelor software distribuite.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală, a principiilor, normelor și valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
 • Asumarea rolurilor/funcțiilor de conducere într-o echipă plurispecializată, și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Crearea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer de cercetare în calculatoare (215236)
 • Cercetător în calculatoare (215235)
 • Asistent de cercetare în calculatoare (215237)
 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Specialist in e-Media (251303)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)