loader image

Oferta educațională

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași pregătește ingineri în domeniul IT&C prin programele de studii de licență (Automatică și informatică aplicată, Calculatoare și tehnologia informației), masterat și doctorat din cadrul domeniului de ierarhizare Ingineria Sistemelor, Calculatoare și Tehnologia Informației, clasificat în categoria A a celor mai performante programe.

Ciclu de studii Domeniu Program
Studii universitare de licență 
(4 ani)
Calculatoare și Tehnologia Informației Calculatoare
Tehnologia Informației
Ingineria Sistemelor Automatică și Informatică Aplicată
Studii universitare de masterat 
(2 ani)
Calculatoare și Tehnologia Informației Calculatoare Încorporate
Sisteme Distribuite și Tehnologii Web
Distributed Systems and Web Technologies (cu predare în limba engleză)
Ingineria Sistemelor Sisteme de Control Încorporate
Sisteme și Control Automat
Systems and Control (cu predare în limba engleză)
Studii universitare de doctorat 
(3 ani)
Calculatoare și Tehnologia Informației
Ingineria Sistemelor