loader image

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2022 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare din sesiunea iulie 2022 se face pe baza unui test grilă, cu subiecte, la alegere,  de  matematică  (din programa M_mate_info) sau informatică (din programa Informatică intensiv).

 1. Informații generale
 2. Subiecte și rezolvări 2021
 3. Modele de subiecte informatică și matematică
 4. Număr de locuri
 5. Metodă de selecție
 1. Noutăți
 2. Întrebări frecvente și răspunsuri
 3. Informații generale
 4. Calendar admitere
 5. Număr de locuri
 6. Metodă de selecție
 7. Acte necesare
 8. Taxă de înscriere
 9. Programul de confirmări (depunere dosare)

Întrebări frecvente și răspunsuri

 1. Dacă am fost admis la o altă facultate decât prima mea opțiune, unde trebuie să depun dosarul?
  În conformitate cu cele stabilite în Consiliul de Administrație din 24.07.2020, candidații își vor depune dosarele cu documente originale la facultatea la care a fost exprimată prima opțiune, indiferent de rezultatul admiterii. Ulterior, după stabilirea rezultatelor finale (6 septembrie), se vor face redistribuiri ale dosarelor de către comisiile de admitere.
 2. Care sunt actele necesare pentru confirmarea locului obținut prin concurs?
  Pentru confirmarea locului obținut prin concurs, candidații sunt rugați să se prezinte la facultate conform programului de confirmări de mai jos și să aducă la facultate dosarul care conține actele pentru înscriere (cele încărcate la înscrierea online), diploma de bacalaureat în original.
  Aceste documente vor fi prezentate într-un dosar plic care va avea înscris pe copertă id-ul dosarului (de ex. AC-1234).
  Aceste documente vor rămâne în dosarul candidatului, la secretariatul facultății, pe toată durata studiilor universitare de licență.
  Accesul în clădire trebuie să se facă respectând normele de distanțare socială, iar candidații trebuie să poarte mască.
 3. Dacă am fost declarat admis la AC, până când trebuie să îmi confirm locul?
  Dacă un candidat este declarat admis la AC și nu confirmă locul până la finalul perioadei de completare a dosarelor cu actele în original din etapa curentă, atunci își pierde locul și este declarat respins (la TOATE opțiunile sale, inclusiv de la alte facultăți).
  Atenție, ce declarați admiși în prima etapă trebuie să confirme până pe 3 august, cei declarați în etapa a 2-a trebuie să confirme până pe 5 august, iar cei declarați admiși în etapa finală trebuie să confirme până pe 5 septembrie (conform calendarului admiterii de la adresa https://ac.tuiasi.ro/admitere/licenta/#calendar).
  În schimb, candidatul poate să își confirme locul și, în urma retragerilor, este posibil să „promoveze” chiar la prima sa opțiune.
  Nu lăsați pe ultima zi depunerea dosarului deoarece accesul în facultate va fi limitat la un anumit număr maxim de persoane care pot fi în clădire la un moment dat, conform normelor de distanțare socială.
 4. Dacă sunt admis la o opțiune de a mea inferioară și confirm locul, mai pot fi declarat admis la o opțiune de a mea superioară?
  Da. Dacă se retrag suficiente persoane „promovați” automat la o opțiune de a dumneavoastră superioară.
  De exemplu, dacă opțiunile dumneavoastră sunt AC-XX-B, AC-XX-T, AC-YY-B, AC-YY-T și sunteți declarați admiși la AC-YY-T și confirmați locul, dacă se retrag suficiente persoane puteți să ajungeți automat (fără a mai trebui să faceți vreo confirmare suplimentară) la AC-YY-B, AC-XX-T sau chiar la prima dumneavoastră opțiune (în cazul de față, AC-XX-B).
 5. Momentan sunt admis la o altă facultate de la TUIASI, dar prima mea opțiune este AC. Ce trebuie să fac?
  Trebuie să vă confirmați locul obținut prin concurs prezentându-vă la Facultatea de Automatică și Calculatoare conform calendarului de la această facultate (vezi întrebarea 3). Aveți posibilitatea să fiți admiși la AC, dacă se retrag suficiente persoane. Acest lucru se realizează automat.
 6. Prima mea opțiune este AC, iar în urma actualizării listelor, am fost repartizat și admis la o altă facultate, și am dispărut de pe lista de așteptare de la AC. Cum pot proceda pentru a-mi păstra locul pe lista de așteptare?
  Sunteți în continuare pe lista de așteptare la AC, dar sunteți momentan admis la cealaltă facultate. Dacă se retrag suficiente persoane, veți „promova” automat la o opțiune de-a dumneavoastră superioară (adică la AC).
 7. Dacă sunt pe lista de rezerve pot depune dosarul în aceasta perioadă sau, în cazul în care se vor elibera locuri, trebuie să-l depun în următoarea etapă?
  Dosarul se poate depune de acum, iar, dacă se eliberează locuri și ajungeți admis, sunteți confirmați automat pe opțiunea respectivă.
 8. După ultima actualizare nu mă regăsesc pe nicio listă?
  Vă rugăm să verificați la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/rezultate_admitere.php, selectând facultatea la care v-ați înscris, iar apoi vizualizați „Lista candidaților înscriși (în ordinea numărului de dosar)”. Acolo veți vedea pe care listă și pe care poziție vă aflați.
 9. Cât este taxa pentru confirmarea locului?
  Nu se percepe nicio taxă pentru confirmarea locului.
 10. Ce trebuie să fac ca să îmi retrag dosarul?
  Candidații care au ca primă opțiune AC și vor să-și retragă dosarul trebuie să trimită un email care să cuprindă: numele, inițiala, prenumele și id-ul dosarului pe adresa decanat@ac.tuiasi.ro. Dacă sunt pe lista de admiși a oricărei facultăți din lista de opțiuni și vor să se retragă, trebuie să specifice și: Renunț la locul ocupat prin concurs.

 1. Noutăți
 2. Confirmarea locului
 3. Programul comisiei de admitere
 4. Renunțarea la locul ocupat prin concurs
 5. Subiectele și rezolvările de la testele grilă
 6. Informații generale
 7. Procedura de înscriere
 8. Modele de subiecte pentru testul de informatică
 9. Modele de subiecte pentru testul de matematică
 10. Calendar admitere
 11. Număr de locuri
 12. Metodă de selecție
 13. Acte necesare
 14. Taxă de înscriere
 1. Modele de subiecte pentru testul de informatică
 2. Pregătire la matematică

Noutăți

În vederea confirmării locului obținut prin concurs la Facultatea de Automatică și Calculatoare urmăriți pașii de mai jos.


Confirmarea locului

Pas 1. Aducerea la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare a dosarului de concurs pentru verificarea documentelor

Conținutul dosarului de confirmare a locului obținut prin concurs (români și cetățeni din Republica Moldova) :

 • Dosar plic
 • Fișa de înscriere listată și semnată (pdf-ul validat în urma înscrierii la concurs)
 • Diplomă de bacalaureat original + copie xerox
 • Certificat de naștere copie xerox + original pentru verificare informații
 • Carte de identitate copie xerox +original pentru verificare
 • Adeverință medicală de la medicul de familie (NU fișă de la liceu)
 • Două fotografii 3x4cm
 • Cererea de scutire de taxă de înscriere + adeverința de salariat părinte, ambele în original (pentru candidații scutiți de taxa de înscriere)
 • Adeverințele cu perioada studiilor pentru candidații care au efectuat studii anterioare la alte facultăți
 • Diplomele originale +copie pentru candidații olimpici

OBS: În atenția candidaților români cu liceul absolvit în altă țară, se va anexa și adeverința de echivalare de la CNRED.

Pas 2. Comisia de admitere activează opțiunea repartizată prin concurs

Pas 3. Candidatul validează opțiunea AC repartizată prin concurs folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro. Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași se vor efectua în clădirea facultății.


Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2022 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare din sesiunea iulie 2022 se face pe baza unui test grilă, cu subiecte, la alegere,  de  matematică  (din programa M_mate_info) sau informatică (din programa Informatică intensiv).

Testul grilă conține 25 de întrebări, durata maximă alocată pentru rezolvare va fi de 3 ore.

Testul grilă va avea loc fizic în sălile universității cu respectarea măsurilor epidemiologice.

Media de admitere se calculează conform formulei:

MA = 80% × NTG + 20% × MBac

unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota Testul Grilă
 • MBac = Media la examenul de Bacalaureat

Observație: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Admiterea se desfășoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii trei ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului III de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.
Lista disciplinelor studiate la Calculatoare și tehnologia informației

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.
Lista disciplinelor studiate la Automatică și informatică aplicată

Absolvenții studiilor universitare de licență ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licență și calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2022-2023.

Informațiile privind calendarul de admitere, procedura de înscriere și altele vor fi publicate în martie 2022.

Programul comisiei de admitere

 • luni, 26.07.2021, orele 10.00-14.00
 • marți, 27.07.2021, orele 10.00-14.00
 • miercuri, 28.07.2021, orele 10.00-14.00
 • joi, 29.07.2021, orele 10.00-14.00
 • vineri, 30.07.2021, orele 10.00-14.00
 • luni, 02.08.2021, orele 10.00-14.00

Renunțarea la locul ocupat prin concurs

În atenția candidaților admiși care vor să renunțe la locul ocupat prin concurs.
Renunțarea se face printr-un email la adresa decanat@ac.tuiasi.ro, textul transmis trebuie să conțină:
– numele complet al candidatului
– numărul dosarului de concurs
– enunțul : ” renunț la locul ocupat prin concursul de admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași, sesiunea iulie 2021″


Subiecte și rezolvări 2021

Subiecte matematică – varianta ARăspunsuri matematică – varianta A
Subiecte matematică – varianta B Răspunsuri matematică – varianta B
Subiecte matematică – varianta C Răspunsuri matematică – varianta C
Subiecte matematică – varianta D Răspunsuri matematică – varianta D
Subiecte informatică – varianta ARăspunsuri informatică – varianta A
Subiecte informatică – varianta B Răspunsuri informatică – varianta B
Subiecte informatică – varianta C Răspunsuri informatică – varianta C
Subiecte informatică – varianta D Răspunsuri informatică – varianta D

Testul grilă din 20 iulie va începe la ora 9.00.

Instrucțiuni pentru accesul în sala de concurs :

 • candidații trebuie să fie prezenți la ora 8.00 la intrarea în clădirea unde au fost repartizați,
 • candidații vor purta mască la intrarea în clădire și pe parcursul examenului,
 • candidații vor intra în sala de examen conform listei de repartizare, pe baza buletinului/cărţii de identitate, respectând măsurile de distanțare fizică,
 • candidații au voie să intre în sala de examen cu pix sau stilou de culoare albastră sau neagră și, eventual, o sticlă de apă de 500ml,
 • candidații sunt rugați, să nu intre în sala de examen cu telefoane mobile și/sau ceasuri inteligente.

Sălile în care se dă testul la matematică sunt E1, E2, E3 și CH2.
Sălile în care se dă testul la informatică sunt M1, M2 și AC0-1.

În perioada susținerii testului grilă la matematică/informatică (19-20 iulie 2021) se poate asigura cazare, contra cost, în campusul Tudor Vladimirescu pentru toți candidații care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora, printr-un mail la adresa ac.admitere2021@tuiasi.ro.


Procedura de înscriere

Înscrierea se realizează online la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/.

Candidații la concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie cu un singur dosar și o singură taxă la mai multe facultăți din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași! Detalii aici.

Mediile maxime și minime obținute în șapte sesiuni precedente de admitere se găsesc în documentul: Mediile maxime și minime de admitere din anii anteriori. Atenție! În sesiunile de admitere din anii 2016 – 2019 admiterea s-a făcut pe bază de test la matematică respectând programa m_mate_info de la Bacalaureat.


Modele de subiecte informatică și matematică

Modele de subiecte pentru testul de informatică

Model subiectRezolvare
Model test informatică 1Soluții test informatică 1
Model test informatică 2Soluții test informatică 2
Model test informatică 3Soluții test informatică 3
Model test informatică 4Soluții test informatică 4
Model test informatică 5Soluții test informatică 5
Model test informatică 6Soluții test informatică 6

Pregătire la matematică

Informațiile din această secțiune nu mai sunt valabile deoarece admiterea din iulie 2020 se realizează pe baza unui concurs de dosare.

Facultatea de Automatică și Calculatoare va organiza, începând sfârșitul lunii februarie 2020, ședințe de pregătire la matematică. Aceste ședințe vor fi susținute în zilele de sâmbătă începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul CH2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Locația pe hartă

Locația pe Google maps:

Ședințele de pregătire sunt gratuite și nu necesită înscriere prealabilă.

Programul ședințelor de pregătire la matematică pentru perioada februarie – iulie 2020 este după cum urmează: 22 februarie, 29 februarie, 7 martie.

Ședințele de pregătire au fost întrerupte din cauza instaurării stării de urgență.

Culegerile de probleme de matematică sunt disponibile la ședițele de pregatire şi la secretariatul AC. Culegerea are peste 340 de pagini şi se poate achiziționa la prețul de 25 de lei.

Modele de subiecte pentru testul de matematică

Model subiectRezolvare
Model test matematică 1Soluții test matematică 1
Model test matematică 2Soluții test matematică 2
Model test matematică 3Soluții test matematică 3
Model test matematică 4Soluții test matematică 4
Model test matematică 5Soluții test matematică 5
Model test matematică 6Soluții test matematică 6

Calendar admitere

Sesiunea iulie 2021

Înscrierea candidaților12 iulie – 17 iulie 2021
Test grilă20 iulie 2021
Afișare rezultate preliminare admitere21 iulie 2021
Completare dosare cu acte în original – Etapa I22 iulie – 27 iulie 2021
Afișare rezultate intermediare – Etapa I27 iulie 2021
Completare dosare cu acte in original – Etapa II28 iulie – 30 iulie 2021
Afișare rezultate finale admitere30 iulie 2021

* Completarea dosarelor cu actele în original se va face conform programării care va fi afișată după afișarea rezultatelor.


Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației
Capacitatea de școlarizare: 240 locuri

 • Număr locuri buget: 173 locuri
 • Număr locuri taxă: 9 locuri
 • Număr locuri mediu rural: 2 locuri
 • Număr locuri romani de pretutindeni cu bursă: 5 locuri
 • Număr locuri romani de pretutindeni fără bursă, fără taxă: 1 loc

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată
Capacitatea de școlarizare: 180 locuri

 • Număr locuri buget: 140 locuri
 • Număr locuri taxă: 30 locuri
 • Număr locuri sistem protecție socială: 1 loc
 • Număr locuri mediu rural: 5 locuri
 • Număr locuri romani de pretutindeni cu bursă: 3 locuri
 • Număr locuri romani de pretutindeni fără bursă, fără taxă: 1 loc

Pentru informații adiționale legate de admitere vă rugăm să ne contactați pe adresa ac.admitere2021@tuiasi.ro.


Metodă de selecție

a. Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar, iar admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face după modalitatea prezentată la secțiunea Informații generale.

b. Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima opțiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota la Bacalaureat la disciplina Matematică
 2. Media generală la Bacalaureat
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina Limba Română (proba scrisă)

c. Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Sunt admiși premianții olimpiadelor internaționale.

II. Sunt admiși candidații care în clasele IX – XII (în perioada 2019-2022) au luat premiul I, II, III, mențiune sau medalie de aur, argint, bronz la etapa națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia informaţiei, Matematică, Fizică).

III. Sunt admiși candidații care, în clasele IX-XII (2019-2022), au luat premiul I la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia Informației, Matematică, Fizică).

IV. Sunt admiși candidaţii care au obţinut premiul I la Secţiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon”, organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași.


Acte necesare

 • Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • Certificatul de naștere
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia că poate urma forma respectivă de studii
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă)
 • Declarație pe propria răspundere – studii universitare anterioare (dacă este cazul)
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare)
 • Dovada achitării taxei de înscriere (doar dacă plata nu s-a efectuat prin https://taxe.tuiasi.ro/) SAU dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
  Cerere scutire taxă admitere licență PDF
  Cerere scutire taxă admitere licență DOCX

Taxă de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Trebuie plătită o singură taxă chiar dacă doreste candidatul să completeze fișe și la alte facultăți. Există o excepție, și anume, candidații care doresc să se înscrie și la Facultatea de Arhitectură „G.M. CANTACUZINO” trebuie să plătească o taxă în valoare de 300 lei.

Plata taxei de înscriere se realizează prin intermediul platformei https://taxe.tuiasi.ro/. După completarea numelui, prenumelui și a adresei de mail a candidatului, trebuie selectat campusul Didactic, punctul de plată ADMITERE, și tipul taxei Taxa admitere – 200 lei. După apăsarea butonului Plătește veți fi redirectat către procesatorul de plăți unde veți putea finaliza plata.

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece trezoreria nu acceptă astfel de plăți.

Sunt scutiți de plata taxei candidații care sunt:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionar;
 • copiii orfani de ambii părinți;
 • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
 • angajații sau copiii angajaților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
 • câștigători premiului I “Junior Dev” din cadrul concursului IT Marathon.

Candidații scutiți de plata taxei vor completa dosarul cu:

 1. Cerere pentru scutire de taxă
 2. și unul din următoarele acte (copie scanată):
  • adeverința de salariat a unuia din părinți eliberată de unitatea de învățământ (pentru salariații din învățământul preuniversitar, adeverința trebuie să fie vizată de Inspectoratul Școlar);
  • adeverință că unul din părinți a funcționat în învățământ (pentru candidații ai căror părinți s-au pensionat din învățământ);
  • adeverință de salariat (a unuia din părinți), în cazul în care acesta este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de salariat, în cazul în care candidatul este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de asistat social pentru cei din casele de copii și din plasament familial;
  • certificatele de deces ale ambilor părinți pentru candidații orfani),
  • diplomă IT Marathon

Pe dovata plății taxei care se încarcă la înscriere trebuie ca plata respectivă să nu apară ca fiind în starea Pending (În aşteptare). Informații transfer bancar pentru plata taxei de înscriere:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere, Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)

Valoarea taxei de înscriere este de 200 lei.

În atenția celor care au plătit mai mult de 200 lei taxă de înscriere la admitere:
Pentru restituirea sumei plătite în plus trebuie să trimiteți un email la adresa decanat@ac.tuiasi.ro și să atașați scanări ale cărții de identitate a candidatului, ordinului de plată (OP) și cererea de restituire semnată (model cerere restituire taxă).


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro

Periodic sunt actualizate rezultatele preliminare la concursul de admitere la studiile universitare de licență. Acestea sunt disponibile la adresa: https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/rezultate_admitere.php. Candidații declarați admiși într-o anumită etapă de confirmări, care nu își confirmă locul până la sfârșitul etapei respective, își vor pierde locul și vor fi declarați respinși la toate opțiunile lor. Accesul în clădire trebuie să se facă respectând normele de distanțare socială (numărul maxim de persoane care pot fi în clădire la un anumit moment este limitat), iar candidații trebuie să poarte mască. În caz că această adresă este indisponibilă din cauza numărului mare de accesări simultane, puteți consulta documentul: situatie_admitere_29.07.2020.pdf. Pentru confirmarea locului obținut prin concurs, candidații sunt rugați să se prezinte la facultate conform programului de confirmări de mai jos și să aducă la facultate dosarul care conține actele pentru înscriere (cele încărcate la înscrierea online), diploma de bacalaureat în original și foaia matricolă cu mediile anilor de liceu în original. Aceste documente vor fi prezentate într-un dosar plic care va avea înscris pe copertă id-ul dosarului (de ex. AC-1234). Vă rugăm să nu lăsați pe ultima zi depunerea dosarului deoarece accesul în facultate va fi limitat la un anumit număr maxim de persoane care pot fi în clădire la un moment dat, conform normelor de distanțare socială. În conformitate cu cele stabilite în Consiliul de Administratie din 24.07.2020, candidatii își vor depune dosarele cu documente originale la facultatea la care a fost exprimată prima optiune, indiferent de rezultatul admiterii. Ulterior, după stabilirea rezultatelor finale (6 septembrie), se vor face redistribuiri ale dosarelor de catre comisiile de admitere. Dacă un candidat este declarat admis și nu confirmă locul până la finalul perioadei de completare a dosarelor cu actele în original din etapa curentă (până pe 5 august), atunci își pierde locul și este declarat respins (la toate opțiunile sale). În schimb, candidatul poate să își confirme locul și, în urma retragerilor, este posibil să „promoveze” chiar la prima sa opțiune. Candidații care au ca primă opțiune AC și vor să-și retragă dosarul trebuie să trimită un email care să cuprindă: numele, inițiala, prenumele și id-ul dosarului pe adresa decanat@ac.tuiasi.ro. Dacă sunt pe lista de admiși a oricărei facultăți din lista de opțiuni și vor să se retragă, trebuie să specifice și: Renunț la locul ocupat prin concurs. Nu se percepe nicio taxă pentru confirmarea locului.