loader image
 1. Informații generale
 2. Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2021
 3. Modele de subiecte informatică și matematică
 4. Număr de locuri
 5. Metodă de selecție
 6. Calendar admitere
 7. Acte necesare
 8. Taxă de înscriere

Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2022 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Înscrierea pentru Admiterea 2022 se face prin intermediul platformei https://admitere.tuiasi.ro/licenta/. Se recomandă includerea tuturor opțiunilor de buget si taxă din cadrul celor două domenii de studiu pentru a putea beneficia de toate situațiile generate de retragerile din perioada confirmărilor.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui test grilă care va fi susținut pe 19 Iulie, cu subiecte, la alegere,  de  matematică  (din programa M_mate_info) sau informatică (din programa Informatică intensiv).

Testul grilă conține 25 de întrebări, durata maximă alocată pentru rezolvare va fi de 3 ore.

Testul grilă va avea loc fizic în sălile universității , repartizare pe săli va fi anunțată pe 18 Iulie .

Media de admitere se calculează conform formulei:

MA = 80% × NTG + 20% × MBac

unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota Testul Grilă
 • MBac = Media la examenul de Bacalaureat

Observație: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Admiterea se desfășoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii trei ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului III de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.
Lista disciplinelor studiate la Calculatoare și tehnologia informației

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.
Lista disciplinelor studiate la Automatică și informatică aplicată

Absolvenții studiilor universitare de licență ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licență și calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2022-2023.

Informațiile privind calendarul de admitere, procedura de înscriere și altele vor fi publicate în martie 2022.


Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2021

Subiecte matematică – varianta ARăspunsuri matematică – varianta A
Subiecte matematică – varianta B Răspunsuri matematică – varianta B
Subiecte matematică – varianta C Răspunsuri matematică – varianta C
Subiecte matematică – varianta D Răspunsuri matematică – varianta D
Subiecte informatică – varianta ARăspunsuri informatică – varianta A
Subiecte informatică – varianta B Răspunsuri informatică – varianta B
Subiecte informatică – varianta C Răspunsuri informatică – varianta C
Subiecte informatică – varianta D Răspunsuri informatică – varianta D

Modele de subiecte informatică și matematică

Modele de subiecte pentru testul de informatică

Model subiectRezolvare
Model test informatică 1Soluții test informatică 1
Model test informatică 2Soluții test informatică 2
Model test informatică 3Soluții test informatică 3
Model test informatică 4Soluții test informatică 4
Model test informatică 5Soluții test informatică 5
Model test informatică 6Soluții test informatică 6
Model test informatică 7Soluții test informatică 7
Model test informatică 8Soluții test informatică 8
Model test informatică 9Soluții test informatică 9

Modele de subiecte pentru testul de matematică

Model subiectRezolvare
Model test matematică 1Soluții test matematică 1
Model test matematică 2Soluții test matematică 2
Model test matematică 3Soluții test matematică 3
Model test matematică 4Soluții test matematică 4
Model test matematică 5Soluții test matematică 5
Model test matematică 6Soluții test matematică 6
Model test matematică 7Soluții test matematică 7
Model test matematică 8Soluții test matematică 8
Model test matematică 9Soluții test matematică 9

Calendar admitere

Sesiunea iulie 2022

Înscrierea candidaților4 iulie – 14 iulie 2022
Test matematică/informatică19 iulie 2022
Afișare rezultate după contestații20 iulie 2022
Etapa I de confirmare20 iulie – 23 iulie 2022
Etapa II de confirmare25 iulie – 28 iulie 2022

* Completarea dosarelor cu actele în original se va face conform programării care va fi afișată după afișarea rezultatelor.


Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației

 • Număr locuri buget: 167 locuri
 • Număr locuri buget – protecție socială: 1 loc
 • Număr locuri buget – mediu rural: 2 locuri
 • Număr locuri taxă: 12 locuri

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată

 • Număr locuri buget: 129 locuri
 • Număr locuri buget – cerințe educaționale speciale: 1 loc
 • Număr locuri buget – mediu rural: 5 locuri
 • Număr locuri taxă: 43 locuri

Pentru informații adiționale legate de admitere vă rugăm să ne contactați pe adresa ac.admitere2021@tuiasi.ro.


Metodă de selecție

a. Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar, iar admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face după modalitatea prezentată la secțiunea Informații generale.

b. Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima opțiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota la Bacalaureat la disciplina Matematică
 2. Media generală la Bacalaureat
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina Limba Română (proba scrisă)

c. Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Sunt admiși premianții olimpiadelor internaționale.

II. Sunt admiși candidații care în clasele IX – XII (în perioada 2019-2022) au luat premiul I, II, III, mențiune sau medalie de aur, argint, bronz la etapa națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia informaţiei, Matematică, Fizică).

III. Sunt admiși candidații care, în clasele IX-XII (2019-2022), au luat premiul I la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia Informației, Matematică, Fizică).

IV. Sunt admiși candidaţii care au obţinut premiul I la Secţiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon”, organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași.


Acte necesare

 • Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • Certificatul de naștere
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia că poate urma forma respectivă de studii
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă)
 • Declarație pe propria răspundere – studii universitare anterioare (dacă este cazul)
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare)
 • Dovada achitării taxei de înscriere (doar dacă plata nu s-a efectuat prin https://taxe.tuiasi.ro/) SAU dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
  Cerere scutire taxă admitere licență PDF
  Cerere scutire taxă admitere licență DOCX

Taxă de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 250 lei. Plata taxei de înscriere se realizează prin intermediul platformei https://taxe.tuiasi.ro/

Plata taxei de înscriere se realizează prin intermediul platformei https://taxe.tuiasi.ro/. După completarea numelui, prenumelui și a adresei de mail a candidatului, trebuie selectat campusul Didactic, punctul de plată ADMITERE, și tipul taxei Taxa admitere – 200 lei. După apăsarea butonului Plătește veți fi redirectat către procesatorul de plăți unde veți putea finaliza plata.

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece trezoreria nu acceptă astfel de plăți.

Sunt scutiți de plata taxei candidații care sunt:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionar;
 • copiii orfani de ambii părinți;
 • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
 • angajații sau copiii angajaților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
 • câștigători premiului I “Junior Dev” din cadrul concursului IT Marathon.

Candidații scutiți de plata taxei vor completa dosarul cu:

 1. Cerere pentru scutire de taxă
 2. și unul din următoarele acte (copie scanată):
  • adeverința de salariat a unuia din părinți eliberată de unitatea de învățământ (pentru salariații din învățământul preuniversitar, adeverința trebuie să fie vizată de Inspectoratul Școlar);
  • adeverință că unul din părinți a funcționat în învățământ (pentru candidații ai căror părinți s-au pensionat din învățământ);
  • adeverință de salariat (a unuia din părinți), în cazul în care acesta este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de salariat, în cazul în care candidatul este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de asistat social pentru cei din casele de copii și din plasament familial;
  • certificatele de deces ale ambilor părinți pentru candidații orfani),
  • diplomă IT Marathon

Pe dovata plății taxei care se încarcă la înscriere trebuie ca plata respectivă să nu apară ca fiind în starea Pending (În aşteptare). Informații transfer bancar pentru plata taxei de înscriere:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere, Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)

Valoarea taxei de înscriere este de 200 lei.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro