loader image

Admitere Licență

 1. Informații generale
 2. Procedura de înscriere
 3. Calendar admitere
 4. Număr de locuri
 5. Metodă de selecție
 6. Acte necesare
 7. Taxă de înscriere

Ultima actualizare: 06.07.2020

 1. Modele de subiecte pentru testul de informatică
 2. Pregătire la matematică

Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2020 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare din sesiunea iulie 2020 se face pe baza unui concurs de dosare, iar media de admitere se calculează conform formulei:

MA = 40% × M_Bac + 40% × (M_Bac/I_Bac/F_Bac) + 20% × MedieBac

unde:

 • MA = Media de Admitere
 • M_Bac = nota la Matematică de la Bacalaureat
 • M_Bac/I_Bac/F_Bac = cea mai mare notă dintre nota la Matematică de la Bacalaureat, nota la Informatică de la Bacalaureat și nota la Fizică de la Bacalaureat
 • MedieBac = Media la examenul de Bacalaureat

În perioada următoare se va stabili calendarul de desfășurare a admiterii și vor fi publicate alte informații și completări.

Admiterea se desfășoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii trei ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului III de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.
Lista disciplinelor studiate la Calculatoare și tehnologia informației

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.
Lista disciplinelor studiate la Automatică și informatică aplicată

Absolvenții studiilor universitare de licență ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licență și calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2020-2021.


Modele de subiecte pentru testul de informatică

Informațiile din această secțiune nu mai sunt valabile deoarece admiterea din iulie 2020 se realizează pe baza unui concurs de dosare.

Model subiectRezolvare
Model test informatică 1Soluții test informatică 1
Model test informatică 2Soluții test informatică 2
Model test informatică 3Soluții test informatică 3
Model test informatică 4Soluții test informatică 4

Pregătire la matematică

Informațiile din această secțiune nu mai sunt valabile deoarece admiterea din iulie 2020 se realizează pe baza unui concurs de dosare.

Facultatea de Automatică și Calculatoare va organiza, începând sfârșitul lunii februarie 2020, ședințe de pregătire la matematică. Aceste ședințe vor fi susținute în zilele de sâmbătă începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul CH2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Locația pe hartă

Locația pe Google maps:

Ședințele de pregătire sunt gratuite și nu necesită înscriere prealabilă.

Programul ședințelor de pregătire la matematică pentru perioada februarie – iulie 2020 este după cum urmează: 22 februarie, 29 februarie, 7 martie.

Ședințele de pregătire au fost întrerupte din cauza instaurării stării de urgență.

Culegerile de probleme de matematică sunt disponibile la ședițele de pregatire şi la secretariatul AC. Culegerea are peste 340 de pagini şi se poate achiziționa la prețul de 25 de lei.

Modele de subiecte pentru testul de matematică

Model subiectRezolvare
Model test matematică 1Soluții test matematică 1
Model test matematică 2

Procedura de înscriere

Înscrierea se realizează online la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/.

Candidații la concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie cu un singur dosar și o singură taxă la mai multe facultăți din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași! Detalii aici.

Mediile maxime și minime obținute în șapte sesiuni precedente de admitere se găsesc în documentul: Mediile maxime și minime de admitere din anii anteriori. Atenție! În sesiunile de admitere din anii 2016 – 2019 admiterea s-a făcut pe bază de test la matematică respectând programa m_mate_info de la Bacalaureat.


Calendar admitere

Sesiunea iulie 2020

Înscrierea candidaților6 iulie – 24 iulie 2020
Afișare rezultate preliminare admitere27 iulie 2020
Completare dosare cu acte în original – Etapa I27 iulie – 3 august 2020
Afișare rezultate intermediare – Etapa I3 august 2020
Completare dosare cu acte in original – Etapa II4 august – 5 august 2020
Afișare rezultate intermediare – Etapa II5 august 2020
Completare dosare cu acte in original – Etapa finală24 august – 5 septembrie 2020
Afișare rezultate finale admitere6 septembrie 2020

Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației
Capacitatea de școlarizare: 190 locuri, dintre care:

 • Număr locuri buget: 173 locuri
 • Număr locuri taxă: 10 locuri
 • Număr locuri mediu rural: 0 locuri
 • Număr locuri romani de pretutindeni cu bursă: 5 locuri
 • Număr locuri romani de pretutindeni fără bursă, fără taxă: 2 locuri

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată
Capacitatea de școlarizare: 150 locuri, dintre care:

 • Număr locuri buget: 136 locuri
 • Număr locuri taxă: 8 locuri
 • Număr locuri mediu rural: 1 loc
 • Număr locuri romani de pretutindeni cu bursă: 3 locuri
 • Număr locuri romani de pretutindeni fără bursă, fără taxă: 2 locuri

Metodă de selecție

a. Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar și se plătește o singură taxă de admitere, indiferent de numarul de opțiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui concurs de dosare, iar media de admitere se calculează conform formulei:

MA = 40% × M_Bac + 40% × (M_Bac/I_Bac/F_Bac) + 20% × MedieBac

unde:

 • MA = Media de Admitere
 • M_Bac = nota la Matematică de la Bacalaureat
 • M_Bac/I_Bac/F_Bac = cea mai mare notă dintre nota la Matematică de la Bacalaureat, nota la Informatică de la Bacalaureat și nota la Fizică de la Bacalaureat
 • MedieBac = Media la examenul de Bacalaureat

b. Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota la Bacalaureat la disciplina Matematică
 2. Media generală la Bacalaureat
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina Limba Română (proba scrisă)

c. Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Sunt admiși premianții olimpiadelor internaționale.

II. Sunt admiși candidații care în clasele IX – XII (în perioada 2016-2020) au participat la etapa națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale sau olimpiade nationale din alte state la urmatoarele discipline:

– Informatică
– Tehnologia informaţiei
– Matematică
– Fizică

III. Sunt admiși candidații care, în clasele IX-XII (2016/2020), au luat premiul I, II sau III la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia Informației, Matematică, Fizică) și au obținut media minim 8.00 la proba de matematică la Bacalaureat.

IV. Sunt admiși candidaţii care au obţinut premiul I la Secţiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon”, organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași.


Acte necesare

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere la studii universitare de licență – absolvenți de liceu cu examen de bacalaureat promovat în iulie 2020

Acte suplimentare necesare pentru înscrierea la examenul de admitere la studii universitare de licență – candidaţi care au promovat examenul de bacalaureat în 2019 sau în anii anteriori

Cerere scutire taxă admitere licență – pdf
Cerere scutire taxă admitere licență – docx

Declarație pe propria răspundere – studii universitare anterioare


Taxă de înscriere

Informații transfer bancar pentru plata taxei de înscriere:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere, Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)

Valoarea taxei de înscriere este de 100 lei.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro