loader image
 1. Informații generale
 2. Calendar admitere
 3. Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2023
 4. Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2022
 5. Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2021
 6. Modele de subiecte informatică și matematică
 7. Număr de locuri
 8. Metodă de selecție
 9. Acte necesare
 10. Taxă de înscriere

Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2024 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Înscrierea pentru Admiterea 2024 se face prin intermediul platformei https://admitere.tuiasi.ro/licenta/, care va fi disponibilă începând cu data de 8 iulie 2024.

Atenție la opțiunile trecute în fișa de înscriere. Modificarea opțiunilor se face doar prin retragerea dosarului și achitarea unei noi taxe de înscriere. Se recomandă includerea tuturor opțiunilor de buget si taxă din cadrul celor două domenii de studiu pentru a putea beneficia de toate situațiile generate de retragerile din perioada confirmărilor.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui test grilă care va fi susținut pe 21 iulie, cu subiecte, la alegere,  de  matematică  (din programa M_mate_info) sau informatică (din programa Informatică intensiv).

Testul grilă trebuie susținut de către toți candidații (inclusiv de cei din categoria români de pretutindeni), excepție făcând cei care se încadrează la condițiile speciale de admitere.

Pentru cazare pe perioada testului grilă, tariful pentru categoria români este de 15 lei/noapte, iar pentru românii de pretutindeni primele 2 nopti gratuit, apoi 15 lei/noapte. Cei care doresc cazare în zilele respective trebuie să trimită un email la decanat@ac.tuiasi.ro.

Testul grilă conține 25 de întrebări, durata maximă alocată pentru rezolvare va fi de 3 ore.

Testul grilă va avea loc fizic în sălile universității, repartizarea pe săli va fi anunțată în luna iulie.

În perioada martie-mai 2024, se vor desfășura pregătiri la matematică și informatică în vederea testului grilă de la concursul de admitere.
Pregătirile sunt gratuite și vor avea loc în amfiteatrele facultății în următoarele zile de sâmbătă:
– pregătiri la matematică: 9 martie, 16 martie, 23 martie, 30 martie, 6 aprilie, 13 aprilie, 20 aprilie, 27 aprilie, 18 mai, 25 mai.
– pregătiri la informatică: 6 aprilie, 13 aprilie, 20 aprilie, 27 aprilie, 18 mai, 25 mai.
Vă rugăm să consultați această secțiune pentru eventuale actualizări.

Ședințele de pregătire la matematică vor fi în zilele menționate mai sus, între orele 10:00-12:00, Amfiteatrul AC0-1, Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Ședințele de pregătire la informatică vor fi în zilele menționate mai sus, între orele 12:30-14:30, Amfiteatrul AC0-1, Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Media de admitere se calculează conform formulei:

MA = 80% × NTG + 20% × MBac

unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota Testul Grilă
 • MBac = Media la examenul de Bacalaureat

Observație: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Admiterea se desfășoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii trei ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului III de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.
Lista disciplinelor studiate la Calculatoare și tehnologia informației

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.
Lista disciplinelor studiate la Automatică și informatică aplicată

Absolvenții studiilor universitare de licență ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licență și calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2024-2025.

Informațiile privind calendarul de admitere, procedura de înscriere și altele vor fi publicate în martie 2024.


Calendar admitere

Sesiunea iulie 2024

Pregătire cont candidat pe platforma de admitere 8 iulie – 11 iulie 2024
Înscrierea candidaților12 iulie – 18 iulie 2024
Test matematică/informatică21 iulie 2024
Afișare rezultate după contestații22 iulie 2024
Etapa I de confirmare22 iulie – 27 iulie 2024
Afișare rezultate intermediare28 iulie 2024
Etapa II de confirmare29 iulie – 31 iulie 2024
Afișare rezultate finale1 august 2024

Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2023

Subiecte matematică – varianta ARăspunsuri matematică – varianta A
Subiecte matematică – varianta B Răspunsuri matematică – varianta B
Subiecte matematică – varianta C Răspunsuri matematică – varianta C
Subiecte matematică – varianta D Răspunsuri matematică – varianta D
Subiecte informatică – varianta ARăspunsuri informatică – varianta A
Subiecte informatică – varianta B Răspunsuri informatică – varianta B
Subiecte informatică – varianta C Răspunsuri informatică – varianta C
Subiecte informatică – varianta D Răspunsuri informatică – varianta D

Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2022

Subiecte matematică – varianta ARăspunsuri matematică – varianta A
Subiecte matematică – varianta B Răspunsuri matematică – varianta B
Subiecte matematică – varianta C Răspunsuri matematică – varianta C
Subiecte matematică – varianta D Răspunsuri matematică – varianta D
Subiecte informatică – varianta ARăspunsuri informatică – varianta A
Subiecte informatică – varianta B Răspunsuri informatică – varianta B
Subiecte informatică – varianta C Răspunsuri informatică – varianta C
Subiecte informatică – varianta D Răspunsuri informatică – varianta D

Subiecte și rezolvări de la admiterea din 2021

Subiecte matematică – varianta ARăspunsuri matematică – varianta A
Subiecte matematică – varianta B Răspunsuri matematică – varianta B
Subiecte matematică – varianta C Răspunsuri matematică – varianta C
Subiecte matematică – varianta D Răspunsuri matematică – varianta D
Subiecte informatică – varianta ARăspunsuri informatică – varianta A
Subiecte informatică – varianta B Răspunsuri informatică – varianta B
Subiecte informatică – varianta C Răspunsuri informatică – varianta C
Subiecte informatică – varianta D Răspunsuri informatică – varianta D

Modele de subiecte informatică și matematică

Modele de subiecte pentru testul de informatică

Model subiectRezolvare
Model test informatică 1Soluții test informatică 1
Model test informatică 2Soluții test informatică 2
Model test informatică 3Soluții test informatică 3
Model test informatică 4Soluții test informatică 4
Model test informatică 5Soluții test informatică 5
Model test informatică 6Soluții test informatică 6
Model test informatică 7Soluții test informatică 7
Model test informatică 8Soluții test informatică 8
Model test informatică 9Soluții test informatică 9

Modele de subiecte pentru testul de matematică

Model subiectRezolvare
Model test matematică 1Soluții test matematică 1
Model test matematică 2Soluții test matematică 2
Model test matematică 3Soluții test matematică 3
Model test matematică 4Soluții test matematică 4
Model test matematică 5Soluții test matematică 5
Model test matematică 6Soluții test matematică 6
Model test matematică 7Soluții test matematică 7
Model test matematică 8Soluții test matematică 8
Model test matematică 9Soluții test matematică 9

Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației
Capacitatea de școlarizare: 240

 • Număr locuri buget: 167 locuri
 • Număr locuri taxă: 11 locuri
 • Număr locuri mediu rural: 4 locuri
 • Număr locuri sistem protecție socială: 1 loc
 • Număr locuri SRI: 2 locuri (doar pentru candidații care au susținut probele de la SRI)
 • Număr locuri români de pretutindeni cu bursă: 9 locuri
 • Număr locuri români de pretutindeni fără bursă, fără taxă: 1 loc

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată
Capacitatea de școlarizare: 180

 • Număr locuri buget: 125 locuri
 • Număr locuri taxă: 33 locuri
 • Număr locuri cerințe educaționale speciale: 1 loc
 • Număr locuri mediu rural: 3 locuri
 • Număr locuri etnie romă: 1 loc
 • Număr locuri români de pretutindeni cu bursă: 6 locuri
 • Număr locuri români de pretutindeni fără bursă, fără taxă: 1 loc

Metodă de selecție

a. Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar, iar admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face după modalitatea prezentată la secțiunea Informații generale.

b. Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima opțiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota la Bacalaureat la disciplina Matematică
 2. Media generală la Bacalaureat
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina Limba Română (proba scrisă)

c. Condiții speciale de admitere

Echivalarea notei la testul grilă cu nota 10 pentru:

I. Candidaţii care au obţinut premiul I la Secţiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon”, organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași;

II. Candidaţii care, în clasele IX – XII (ȋn perioada 2021-2024), au luat premiile 1, 2, 3, menţiune sau medalie de aur, argint sau bronz la etapa națională a olimpiadelor individuale agreate de Ministerul Educației Naționale (Matematică, Fizică, Informatică).

III. Candidații care, în clasele IX-XII (ȋn perioada 2021-2024, au luat premiul I la etapa județeană a olimpiadelor naționale individuale agreate de Ministerul Educației Naționale (Matematică, Fizică, Informatică).

IV. Premianţii olimpiadelor internaţionale.

V. Membrii echipelor de pe locurile 1, 2, 3, Secțiunea Control a concursului FIRST Tech Challenge ROMANIA, etapa națională 2023, 2024, care la momentul desfășurării concursului First Tech Challenge erau în clasa a XI-a sau a XII-a. (condiție suplimentară: candidații trebuie să aibă nota la bacalaureat, disciplina matematică sau informatică, mai mare strict ca 8).


Acte necesare

 • Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • Certificatul de naștere
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „clinic sănătos, nu este în evidenţă cu boli psihice”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia că poate urma forma respectivă de studii
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă)
 • Declarație pe propria răspundere – studii universitare anterioare (dacă este cazul)
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare)
 • Dovada achitării taxei de înscriere (doar dacă plata nu s-a efectuat prin https://taxe.tuiasi.ro/) SAU dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
  Cerere scutire taxă admitere licență PDF
  Cerere scutire taxă admitere licență DOCX

Taxă de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 300 lei.
Plata taxei de înscriere se realizează prin intermediul platformei https://taxe.tuiasi.ro/.
La completarea formularului de înscriere veți avea un link către site-ul de taxe, unde vor fi gata completate informațiile necesare plății taxei.

Sunt scutiți de plata taxei candidații care sunt:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionar;
 • copiii orfani de ambii părinți;
 • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
 • angajații sau copiii angajaților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
 • câștigători premiului I “Junior Dev” din cadrul concursului IT Marathon.

Candidații scutiți de plata taxei vor completa dosarul cu:

 1. Cerere pentru scutire de taxă
 2. și unul din următoarele acte (copie scanată):
  • adeverința de salariat a unuia din părinți eliberată de unitatea de învățământ (pentru salariații din învățământul preuniversitar, adeverința trebuie să fie vizată de Inspectoratul Școlar);
  • adeverință că unul din părinți a funcționat în învățământ (pentru candidații ai căror părinți s-au pensionat din învățământ);
  • adeverință de salariat (a unuia din părinți), în cazul în care acesta este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de salariat, în cazul în care candidatul este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de asistat social pentru cei din casele de copii și din plasament familial;
  • certificatele de deces ale ambilor părinți pentru candidații orfani;
  • diplomă IT Marathon.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro