loader image

Admitere Masterat

 1. Confirmarea locului
  Programul comisiei de admitere
 2. Noutăți
 3. Procedura de înscriere
 4. Programul de confirmări (depunere dosare)
 5. Informații generale
 6. Calendar admitere
 7. Număr de locuri
 8. Metodă de selecție
 9. Acte necesare
 10. Taxă de înscriere
 1. Noutăți
 2. Informații generale
 3. Procedura de înscriere
 4. Calendar admitere
 5. Număr de locuri
 6. Metodă de selecție
 7. Acte necesare
 8. Taxă de înscriere

Noutăți

Candidaților li s-a trimis prin email codul meetingului pentru interviu. Acestia vor intra în meeting conform ordinii afișate în listele fiecărei comisii. Fiecare interviu va dura maxim 10 minute.
Vă rugăm să vă consultați mesajele primite pe adresele de email (verificați și în spam).

Interviul de admitere va fi luni, 20.09.2021, începând cu ora 13:00 conform programului care va fi afișat la data de 18.09.2021.

Testul de engleză va fi luni, 20.09.2021 la 8:30, iar cei care necesită acest test vor fi contactați prin email.

Componența comisiilor:
Calculatoare și tehnologia informației:
– Petru Cașcaval, Andrei Stan, Mircea Hulea
– Cristian Aflori, Alexandru Archip, Cătălin Mironeanu
Ingineria sistemelor:
– Alexandru Onea, Mihai Postolache, Răzvan Mocanu

În continuare găsiți informații referitoare la concursul de admitere la studiile universitare de masterat – sesiunea 2021.


Rezultatele preliminare obținute la concursul de admitere – sesiunea iulie 2021

În vederea confirmării locului obținut prin concurs la Facultatea de Automatică și Calculatoare urmăriți pașii de mai jos.


Confirmarea locului

Pas 1. Aducerea la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare a dosarului de concurs pentru verificarea documentelor

Conținutul dosarului de confirmare a locului obținut prin concurs (români și cetățeni din Republica Moldova) :

 • Dosar plic
 • Fișa de înscriere listată și semnată (pdf-ul validat în urma înscrierii la concurs)
 • Diplomă de bacalaureat original + copie xerox
 • Adeverință/Diplomă de licență + copie xerox
 • Supliment diplomă + copie xerox
 • Certificat de naștere copie xerox + original pentru verificare informații
 • Carte de identitate copie xerox +original pentru verificare
 • Adeverință medicală de la medicul de familie
 • Două fotografii 3x4cm
 • Cererea de scutire de taxă de înscriere + adeverința de salariat părinte, ambele în original (pentru candidații scutiți de taxa de înscriere)
 • Adeverințele cu perioada studiilor pentru candidații care au efectuat studii anterioare la alte facultăți

OBS: În atenția candidaților români cu liceul absolvit în altă țară, se va anexa și adeverința de echivalare de la CNRED.

Pas 2. Comisia de admitere activează opțiunea repartizată prin concurs

Pas 3. Candidatul validează opțiunea AC repartizată prin concurs folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro.

Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași se vor efectua în clădirea facultății.


Programul comisiei de admitere

 • luni – vineri, orele 10.00-14.00

Informații referitoare la interviurile din 18.09.2020

Interviul va avea loc online conform instrucțiunilor din fișierul instructiuni-interviu-admitere-masterat-septembrie-2020.pdf.

În atentia candidatilor înscriși la concursul de admitere la Master!
Candidaților li s-a trimis prin email codul meetingului pentru interviu. Acestia vor intra în meeting conform ordinii afișate în listele fiecărei comisii. Fiecare interviu va dura maxim 10 minute.
Vă rugăm să vă consultați mesajele primite pe adresele de email (verificați și în spam).

Candidații care s-au înscris la cel puțin un program de studiu dintre CI, SDTW și DWST, și la un program de studiu dintre SCI și SC, vor trebui să susțină două interviuri și ar trebui să se regăsească pe două liste dintre următoarele:

Candidații înscriși la programele de studii în limba engleză au primit prin email informațiile necesare conectării la meeting în vederea susținerii testului.

Candidațiilor care au absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare (TUIASI) li se va elibera un certificat de engleză și nu trebuie să susțină testul de engleză.

Rezultatele la concursul de admitere la studiile universitare de masterat sesiunea iulie 2020 sunt disponibile la adresa: https://www.admitere.tuiasi.ro/master/rezultate_admitere.php.

Pentru confirmarea locului obținut prin concurs, candidații sunt rugați să se prezinte la facultate conform programului de confirmări de mai jos și să aducă la facultate dosarul care conține actele pentru înscriere (cele încărcate la înscrierea online), diploma de bacalaureat în originalfoaia matricolă cu mediile anilor de liceu în original (opțional) și diploma de licență sau adeverința cu nota obținută la examenul de diplomă/licență.
Aceste documente vor fi prezentate într-un dosar plic care va avea înscris pe copertă id-ul dosarului (de ex. AC-1234).

Candidații care au absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare (TUIASI) pot să își confirme locul printr-un e-mail la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro, iar fișa de lichidare o pot aduce în toamnă. Fișa de lichidare trebuie completată și semnată de candidat. Dacă nu aveți datorii la îndrumător sau la bibliotecă, nu trebuie nicio altă semnătură.

Candidații care vor să-și retragă dosarul trebuie să trimită un email care să cuprindă: numele, inițiala, prenumele și id-ul dosarului pe adresa decanat@ac.tuiasi.ro. Dacă sunt pe lista de admiși și vor să se retragă, trebuie să specifice și: Renunț la locul ocupat prin concurs.


Informații referitoare la interviurile din 06.08.2020

Interviul va avea loc online conform instrucțiunilor din fișierul instructiuni-interviu-admitere-masterat-august-2020.pdf.

În atentia candidatilor înscriși la concursul de admitere la Master!
Candidaților li s-a trimis prin email codul meetingului pentru interviu. Acestia vor intra în meeting conform ordinii afișate în listele fiecărei comisii. Fiecare interviu va dura maxim 10 minute.
Vă rugăm să vă consultați mesajele primite pe adresele de email (verificați și în spam).

Candidații care s-au înscris la cel puțin un program de studiu dintre CI, SDTW și DWST, și la un program de studiu dintre SCI și SC, vor trebui să susțină două interviuri și ar trebui să se regăsească pe două liste dintre următoarele:

Candidații înscriși la programele de studii în limba engleză au primit prin email informațiile necesare conectării la meeting în vederea susținerii testului.

Candidațiilor care au absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare (TUIASI) li se va elibera un certificat de engleză și nu trebuie să susțină testul de engleză.


Programul de confirmări (depunere dosare)

 • 24.08.2020 – 28.08.2020, orele 10:00-13:00
 • 31.08.2020 – 04.09.2020, orele 10:00-13:00

Accesul în clădire trebuie să se facă respectând normele de distanțare socială (numărul maxim de persoane care pot fi în clădire la un anumit moment este limitat), iar candidații trebuie să poarte mască.


Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2021 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea la master se va realiza online, iar proba de interviu va susținută folosind platformele optimizate deja la nivelul facultății/universității.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2020-2021.


Procedura de înscriere

Înscrierea se realizează online la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/.

Pentru a te înscrie la programele de studii de masterat din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare trebuie să urmezi doar doi pași:

 1. Înscrie-te online la  la o adresă web care va fi anunțată înaintea începerii perioadei de înscriere.
  Dacă din diverse motive nu poți să faci acest lucru, nu este nicio problemă, vei putea completa formularul online la facultate.
 2. Te așteptăm apoi la comisia de admitere a Facultatății de Automatică și Calculatoare pentru a prezenta dosarul tău de concurs și pentru a finaliza înscrierea!

Calendar admitere

Sesiunea septembrie 2021

Înscrierea candidaților6 – 18 septembrie 2021
Proba eliminatorie de lb. engleză (pentru programele de master în lb. engleză)20 septembrie 2021
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu) (pentru toate programele de master)20 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor preliminare21 septembrie 2021
Depunere acte în original22-24 septembrie 2021
Afișare rezultate finale25 septembrie 2021

Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

 • Sisteme distribuite și tehnologii Web (SDTW)
  Număr locuri buget: 2 locuri
  Număr locuri taxă: 10 locuri
 • Distributed Systems and Web Technologies (DSWT)
  Număr locuri buget: 7 locuri
  Număr locuri taxă: 10 locuri
 • Calculatoare încorporate (CI)
  Număr locuri buget: 7 locuri
  Număr locuri taxă: 10 locuri
  Număr locuri români de pretutindeni: 1 loc
 • Securitatea spațiului cibernetic (SSC)
  Număr locuri buget: 2 locuri
  Număr locuri taxă: 10 locuri

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

 • Sisteme de control încorporate (SCI)
  Număr locuri buget: 18 locuri
  Număr locuri taxă: 10 locuri
  Număr locuri români de pretutindeni: 2 locuri
 • Systems and Control (SC)
  Număr locuri buget: 5 locuri
  Număr locuri taxă: 10 locuri

Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

 • Sisteme distribuite și tehnologii web (SDTW)
 • Distributed Systems and Web Technologies (DSWT)
 • Calculatoare încorporate (CI)
 • Securitatea spațiului cibernetic (SSC)

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

 • Sisteme de control încorporate (SCI)
 • Systems and Control (SC)

Metodă de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

 • MA = Media de admitere
 • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
 • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Interviul pentru admiterea la programele de masterat va avea o durata de 10 min. și va fi structurat după cum urmează:

 • pentru absolvenții domeniilor de licență Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria Sistemelor se au în vedere discuții privind principalele contribuții aduse în proiectul de licență (slideuri sau discurs liber, 5 min.), precum și argumentarea alegerii domeniului de studiu și așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării programului de masterat.
 • pentru absolvenții altor domenii de licență se au în vedere discuții privind competențele tehnice dobândite în specializarea absolvită ( slideuri sau discurs liber, 5 min.), precum și argumentarea alegerii domeniului de studiu și așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării programului de masterat.

Interviul va avea loc online conform instrucțiunilor din fișierul instructiuni-interviu-admitere-masterat-august-2020.pdf.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).


Acte necesare

 • Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire
  • Absolvenții examenului de licență sesiunea iulie 2021 se pot înscrie și cu adeverința de absolvire a facultății copie scanată
 • Certificatul de naștere
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia că poate urma forma respectivă de studii
 • Dovada achitării taxei de înscriere (doar dacă plata nu s-a efectuat prin https://taxe.tuiasi.ro/) SAU dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
  Cerere scutire taxă admitere master DOCX
  Cerere scutire taxă admitere master PDF

Taxă de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Trebuie plătită o singură taxă chiar dacă doreste candidatul să completeze fișe și la alte facultăți. Există o excepție, și anume, candidații care doresc să se înscrie și la Facultatea de Arhitectură „G.M. CANTACUZINO” trebuie să plătească o taxă în valoare de 300 lei.

Plata taxei de înscriere se realizează prin intermediul platformei https://taxe.tuiasi.ro/. După completarea numelui, prenumelui și a adresei de mail a candidatului, trebuie selectat campusul Didactic, punctul de plată ADMITERE, și tipul taxei Taxa admitere – 200 lei. După apăsarea butonului Plătește veți fi redirectat către procesatorul de plăți unde veți putea finaliza plata.

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece trezoreria nu acceptă astfel de plăți.

Sunt scutiți de plata taxei candidații care sunt:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionar;
 • copiii orfani de ambii părinți;
 • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
 • angajații sau copiii angajaților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Candidații scutiți de plata taxei vor completa dosarul cu:

 1. Cerere pentru scutire de taxă
 2. și unul din următoarele acte (copie scanată):
  • adeverința de salariat a unuia din părinți eliberată de unitatea de învățământ (pentru salariații din învățământul preuniversitar, adeverința trebuie să fie vizată de Inspectoratul Școlar);
  • adeverință că unul din părinți a funcționat în învățământ (pentru candidații ai căror părinți s-au pensionat din învățământ);
  • adeverință de salariat (a unuia din părinți), în cazul în care acesta este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de asistat social pentru cei din casele de copii și din plasament familial;
  • certificatele de deces ale ambilor părinți pentru candidații orfani).

Pe dovata plății taxei care se încarcă la înscriere trebuie ca plata respectivă să nu apară ca fiind în starea Pending (În aşteptare). Informații transfer bancar pentru plata taxei de înscriere:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere, Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)

Valoarea taxei de înscriere este de 200 lei.

În atenția celor care au plătit mai mult de 200 lei taxă de înscriere la admitere:
Pentru restituirea sumei plătite în plus trebuie să trimiteți un email la adresa decanat@ac.tuiasi.ro și să atașați scanări ale cărții de identitate a candidatului, ordinului de plată (OP) și cererea de restituire semnată (model cerere restituire taxă).


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece trezoreria nu acceptă astfel de plăți. Pe dovata plății taxei care se încarcă la înscriere trebuie ca plata respectivă să nu apară ca fiind în starea Pending (În aşteptare). Informații transfer bancar pentru plata taxei de înscriere:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere, Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)

Valoarea taxei de înscriere este de 100 lei.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro