loader image

Admitere Masterat

Pagină în curs de actualizare

 1. Informații generale
 2. Procedura de înscriere
 3. Calendar admitere
 4. Metodă de selecție
 5. Acte necesare
 6. Taxă de înscriere
 1. Noutăți
 2. Confirmarea locului
 3. Programul de confirmare
 4. Informații referitoare la interviurile de admitere la masterat sesiunea iulie 2023
 5. Informații generale
 6. Procedura de înscriere
 7. Calendar admitere
 8. Metodă de selecție
 9. Acte necesare
 10. Taxă de înscriere

Noutăți

22.07.2023 13:00 – Rezultatele preliminare ale admiterii la studiile de masterat la Facultatea de Automatică și Calculatoare sunt disponibile la adresa: https://www.admitere.tuiasi.ro/master/rezultate_admitere.php?facultate=AC
În vederea confirmării locului obținut prin concurs la Facultatea de Automatică și Calculatoare urmăriți pașii de la secțiunea Confirmarea loculului. Confirmarea se poate realiza începând de luni, 24.07.2023, conform programului de confirmare la secretariat.

20.07.2023 12:30 – Informațiile referitoare la interviurile de vineri, 21.07.2023, vor fi publicate pe site și trimise pe mail candidaților în următoarele ore.

18.07.2023 21:00Miercuri, 19.07.2023, se încheie perioada de înscriere la concursul de admitere de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Dosarul mai poate fi completat online și trimis spre validare până la ora 23:59.
După această oră, se vor putea valida de către comisie și finaliza doar dosarele aflate în starea ÎN_CURS_DE_VERIFICARE și NECESITĂ_CORECTURI. Corecturile care trebuie efectuate de către candidat trebuie să fie finalizate până joi, 20.07.2023, la ora 12:00. Vă reamintim că un candidat este considerat înscris la concursul de admitere doar dacă starea dosarului său este FINALIZAT.

Confirmarea locului

Pas 1. Aducerea la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare a dosarului de concurs pentru verificarea documentelor

Conținutul dosarului de confirmare a locului obținut prin concurs (români și cetățeni din Republica Moldova) :

 • Dosar plic
 • Fișa de înscriere listată și semnată (pdf-ul validat în urma înscrierii la concurs)
 • Diplomă de bacalaureat original + copie xerox
 • Adeverință/Diplomă de licență + copie xerox
 • Supliment diplomă + copie xerox
 • Certificat de naștere copie xerox + original pentru verificare informații
 • Carte de identitate copie xerox +original pentru verificare
 • Adeverință medicală de la medicul de familie
 • Două fotografii 3x4cm
 • Cererea de scutire de taxă de înscriere + adeverința de salariat părinte, ambele în original (pentru candidații scutiți de taxa de înscriere)
 • Adeverințele cu perioada studiilor pentru candidații care au efectuat studii anterioare la alte facultăți

OBS: În atenția candidaților români cu liceul absolvit în altă țară, se va anexa și adeverința de echivalare de la CNRED.

Taxe de înmatriculare în valoare de 100 de lei se poate plăti pe site-ul https://taxe.tuiasi.ro, unde trebuie selectat Campusul: Didactic, Punctul de plată: Facultatea de Automatică și Calculatoare, Tipul taxei: Taxă Înmatriculare.

Pas 2. Comisia de admitere activează opțiunea repartizată prin concurs

Pas 3. Candidatul validează opțiunea AC repartizată prin concurs folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro.

Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași se vor efectua în clădirea facultății.


Programul de confirmare la secretariat

 • sâmbătă, 16 septembrie – închis
 • duminică, 17 septembrie – închis
 • luni, 18 septembrie – 10:00-13:00
 • marți, 19 septembrie – 10:00-13:00
 • miercuri, 20 septembrie – 10:00-13:00

Informații referitoare la interviurile de admitere la masterat sesiunea iulie 2023

Interviul de admitere va fi Vineri, 21.09.2023, începând cu ora 9:00.

Candidații care au optat pentru programe de studii din ambele domeniiCTI (CI, SDTW, SSC, DWST) și IS (MLRC, SCI) vor susține două interviuri, câte unul pentru fiecare domeniu de studii, conform programării de mai jos:

Interviu pentru domeniul Calculatoare și tehnologia informației, la una dintre comisiile:

Interviu pentru domeniul Ingineria sistemelor, la una dintre comisiile:

Candidații înscriși la programele de studii în limba engleză au primit prin email informațiile necesare conectării la meeting în vederea susținerii testului.

Candidațiilor care au absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare (TUIASI) li se va elibera un certificat de engleză și nu trebuie să susțină testul de engleză.


Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2024 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea la master se va realiza online, iar proba de interviu va susținută folosind platformele optimizate deja la nivelul facultății/universității.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2024-2025.


Procedura de înscriere

Înscrierea se realizează online la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/.


Calendar admitere

Sesiunea iulie 2024

Înscrierea candidaților8-19 iulie 2024
Proba eliminatorie de lb. engleză (pentru programele de master în lb. engleză)22-23 iulie 2024
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu) (pentru toate programele de master)22-23 iulie 2024
Afișarea rezultatelor preliminare24 iulie 2024
Depunere acte în original24-26 iulie 2024
Afișare rezultate finale27 iulie 2024

Sesiunea septembrie 2023

Înscrierea candidaților4 – 13 septembrie 2023
Proba eliminatorie de lb. engleză (pentru programele de master în lb. engleză) Anunț din 13.09.2023 – test engleză15 septembrie 2023
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu) (pentru toate programele de master)15 septembrie 2023
Afișarea rezultatelor preliminare15 septembrie 2023
Depunere acte în original18 – 20 septembrie 2023
Afișare rezultate finale21 septembrie 2023

Număr de locuri iulie 2024

Număr de locuri septembrie 2024

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:


Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Programe de studii:


Metodă de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

 • MA = Media de admitere
 • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
 • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Interviul pentru admiterea la programele de masterat va avea o durata de 10 min. și va fi structurat după cum urmează:

 • pentru absolvenții domeniilor de licență Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria Sistemelor se au în vedere discuții privind principalele contribuții aduse în proiectul de licență (slideuri sau discurs liber, 5 min.), precum și argumentarea alegerii domeniului de studiu și așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării programului de masterat.
 • pentru absolvenții altor domenii de licență se au în vedere discuții privind competențele tehnice dobândite în specializarea absolvită ( slideuri sau discurs liber, 5 min.), precum și argumentarea alegerii domeniului de studiu și așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării programului de masterat.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins.

Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).


Acte necesare

 • Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire
  • Absolvenții examenului de licență sesiunea iulie 2024 se pot înscrie și cu adeverința de absolvire a facultății copie scanată
 • Certificatul de naștere
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului conform căruia că poate urma forma respectivă de studii
 • Dovada achitării taxei de înscriere (doar dacă plata nu s-a efectuat prin https://taxe.tuiasi.ro/) SAU dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
  Cerere scutire taxă admitere master DOCX
  Cerere scutire taxă admitere master PDF

Taxă de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei.

Plata taxei de înscriere se realizează prin intermediul platformei https://taxe.tuiasi.ro/.
La completarea formularului de înscriere veți avea un link către site-ul de taxe, unde vor fi gata completate informațiile necesare plății taxei.

Trebuie plătită o singură taxă chiar dacă doreste candidatul să completeze fișe și la alte facultăți. Există o excepție, și anume, candidații care doresc să se înscrie și la Facultatea de Arhitectură „G.M. CANTACUZINO” trebuie să plătească o taxă în valoare de 300 lei.

Plata taxei de înscriere se realizează prin intermediul platformei https://taxe.tuiasi.ro/. După completarea numelui, prenumelui și a adresei de mail a candidatului, trebuie selectat campusul Didactic, punctul de plată ADMITERE, și tipul taxei Taxa admitere – 150 lei. După apăsarea butonului Plătește veți fi redirectat către procesatorul de plăți unde veți putea finaliza plata.

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece trezoreria nu acceptă astfel de plăți.

Sunt scutiți de plata taxei candidații care sunt:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionar;
 • copiii orfani de ambii părinți;
 • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
 • angajații sau copiii angajaților Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Candidații scutiți de plata taxei vor completa dosarul cu:

 1. Cerere pentru scutire de taxă
 2. și unul din următoarele acte (copie scanată):
  • adeverința de salariat a unuia din părinți eliberată de unitatea de învățământ (pentru salariații din învățământul preuniversitar, adeverința trebuie să fie vizată de Inspectoratul Școlar);
  • adeverință că unul din părinți a funcționat în învățământ (pentru candidații ai căror părinți s-au pensionat din învățământ);
  • adeverință de salariat (a unuia din părinți), în cazul în care acesta este angajat al Universității tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • adeverință de asistat social pentru cei din casele de copii și din plasament familial;
  • certificatele de deces ale ambilor părinți pentru candidații orfani).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro