loader image

Admitere Masterat

 1. Noutăți
 2. Programul de confirmări (depunere dosare)
 3. Informații generale
 4. Procedura de înscriere
 5. Calendar admitere
 6. Număr de locuri
 7. Metodă de selecție
 8. Acte necesare
 9. Taxă de înscriere

Noutăți


Informații referitoare la interviurile din 18.09.2020

Interviul va avea loc online conform instrucțiunilor din fișierul instructiuni-interviu-admitere-masterat-septembrie-2020.pdf.

În atentia candidatilor înscriși la concursul de admitere la Master!
Candidaților li s-a trimis prin email codul meetingului pentru interviu. Acestia vor intra în meeting conform ordinii afișate în listele fiecărei comisii. Fiecare interviu va dura maxim 10 minute.
Vă rugăm să vă consultați mesajele primite pe adresele de email (verificați și în spam).

Candidații care s-au înscris la cel puțin un program de studiu dintre CI, SDTW și DWST, și la un program de studiu dintre SCI și SC, vor trebui să susțină două interviuri și ar trebui să se regăsească pe două liste dintre următoarele:

Candidații înscriși la programele de studii în limba engleză au primit prin email informațiile necesare conectării la meeting în vederea susținerii testului.

Candidațiilor care au absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare (TUIASI) li se va elibera un certificat de engleză și nu trebuie să susțină testul de engleză.

Rezultatele la concursul de admitere la studiile universitare de masterat sesiunea iulie 2020 sunt disponibile la adresa: https://www.admitere.tuiasi.ro/master/rezultate_admitere.php.

Pentru confirmarea locului obținut prin concurs, candidații sunt rugați să se prezinte la facultate conform programului de confirmări de mai jos și să aducă la facultate dosarul care conține actele pentru înscriere (cele încărcate la înscrierea online), diploma de bacalaureat în originalfoaia matricolă cu mediile anilor de liceu în original (opțional) și diploma de licență sau adeverința cu nota obținută la examenul de diplomă/licență.
Aceste documente vor fi prezentate într-un dosar plic care va avea înscris pe copertă id-ul dosarului (de ex. AC-1234).

Candidații care au absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare (TUIASI) pot să își confirme locul printr-un e-mail la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro, iar fișa de lichidare o pot aduce în toamnă. Fișa de lichidare trebuie completată și semnată de candidat. Dacă nu aveți datorii la îndrumător sau la bibliotecă, nu trebuie nicio altă semnătură.

Candidații care vor să-și retragă dosarul trebuie să trimită un email care să cuprindă: numele, inițiala, prenumele și id-ul dosarului pe adresa decanat@ac.tuiasi.ro. Dacă sunt pe lista de admiși și vor să se retragă, trebuie să specifice și: Renunț la locul ocupat prin concurs.


Informații referitoare la interviurile din 06.08.2020

Interviul va avea loc online conform instrucțiunilor din fișierul instructiuni-interviu-admitere-masterat-august-2020.pdf.

În atentia candidatilor înscriși la concursul de admitere la Master!
Candidaților li s-a trimis prin email codul meetingului pentru interviu. Acestia vor intra în meeting conform ordinii afișate în listele fiecărei comisii. Fiecare interviu va dura maxim 10 minute.
Vă rugăm să vă consultați mesajele primite pe adresele de email (verificați și în spam).

Candidații care s-au înscris la cel puțin un program de studiu dintre CI, SDTW și DWST, și la un program de studiu dintre SCI și SC, vor trebui să susțină două interviuri și ar trebui să se regăsească pe două liste dintre următoarele:

Candidații înscriși la programele de studii în limba engleză au primit prin email informațiile necesare conectării la meeting în vederea susținerii testului.

Candidațiilor care au absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare (TUIASI) li se va elibera un certificat de engleză și nu trebuie să susțină testul de engleză.


Programul de confirmări (depunere dosare)

 • 24.08.2020 – 28.08.2020, orele 10:00-13:00
 • 31.08.2020 – 04.09.2020, orele 10:00-13:00

Accesul în clădire trebuie să se facă respectând normele de distanțare socială (numărul maxim de persoane care pot fi în clădire la un anumit moment este limitat), iar candidații trebuie să poarte mască.

Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2021 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea la master se va realiza online, iar proba de interviu va susținută folosind platformele optimizate deja la nivelul facultății/universității.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2020-2021.


Procedura de înscriere

Înscrierea se realizează online la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/.

Pentru a te înscrie la programele de studii de masterat din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare trebuie să urmezi doar doi pași:

 1. Înscrie-te online la  la o adresă web care va fi anunțată înaintea începerii perioadei de înscriere.
  Dacă din diverse motive nu poți să faci acest lucru, nu este nicio problemă, vei putea completa formularul online la facultate.
 2. Te așteptăm apoi la comisia de admitere a Facultatății de Automatică și Calculatoare pentru a prezenta dosarul tău de concurs și pentru a finaliza înscrierea!

Calendar admitere

Sesiunea iulie 2021

Înscrierea candidaților12 iulie – 21 iulie 2021
Proba eliminatorie de lb. engleză (pentru programele de master în lb. engleză)23 iulie 2021
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu) (pentru toate programele de master)23 iulie 2021
Afișarea rezultatelor preliminare24 iulie 2021
Depunere acte în original26-29 iulie 2021
Afișare rezultate finale30 iulie 2021

Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

 • Sisteme distribuite și tehnologii Web (SDTW)
  Număr locuri buget: 30 locuri
  Număr locuri taxă: 15 locuri
  Număr locuri romani de pretutindeni cu/fără bursă: 8 locuri (numărul de burse se va stabili ulterior)
 • Distributed Systems and Web Technologies (DSWT)
  Număr locuri buget: 27 locuri
  Număr locuri taxă: 15 locuri
 • Calculatoare încorporate (CI)
  Număr locuri buget: 32 locuri
  Număr locuri taxă: 15 locuri
  Număr locuri romani de pretutindeni cu/fără bursă: 5 locuri (numărul de burse se va stabili ulterior)

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

 • Sisteme de control încorporate (SCI)
  Număr locuri buget: 40 locuri
  Număr locuri taxă: 20 locuri
  Număr locuri romani de pretutindeni cu/fără bursă: 3 locuri (numărul de burse se va stabili ulterior)
 • Systems and Control (SC)
  Număr locuri buget: 20 locuri
  Număr locuri taxă: 10 locuri

Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

 • Sisteme distribuite și tehnologii web (SDTW)
 • Distributed Systems and Web Technologies (DSWT)
 • Calculatoare încorporate (CI)
 • Securitatea spațiului cibernetic (SSC)

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

 • Sisteme de control încorporate (SCI)
 • Systems and Control (SC)

Metodă de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

 • MA = Media de admitere
 • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
 • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Interviul pentru admiterea la programele de masterat va avea o durata de 10 min. și va fi structurat după cum urmează:

 • pentru absolvenții domeniilor de licență Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria Sistemelor se au în vedere discuții privind principalele contribuții aduse în proiectul de licență (slideuri sau discurs liber, 5 min.), precum și argumentarea alegerii domeniului de studiu și așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării programului de masterat.
 • pentru absolvenții altor domenii de licență se au în vedere discuții privind competențele tehnice dobândite în specializarea absolvită ( slideuri sau discurs liber, 5 min.), precum și argumentarea alegerii domeniului de studiu și așteptările privind dezvoltarea personală în urma finalizării programului de masterat.

Interviul va avea loc online conform instrucțiunilor din fișierul instructiuni-interviu-admitere-masterat-august-2020.pdf.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).

Acte necesare

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere la studii universitare de master – absolvenți de studii universitare de licență cu examen de diplomă (licență) în 2020

Acte suplimentare necesare pentru înscrierea la examenul de admitere la studii universitare de master – candidați care au examenul de diplomă/licenţă promovat în 2019 sau în anii anteriori

Cerere scutire taxă admitere master – pdf
Cerere scutire taxă admitere master – docx

Taxă de înscriere

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece trezoreria nu acceptă astfel de plăți. Pe dovata plății taxei care se încarcă la înscriere trebuie ca plata respectivă să nu apară ca fiind în starea Pending (În aşteptare). Informații transfer bancar pentru plata taxei de înscriere:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere, Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)

Valoarea taxei de înscriere este de 100 lei.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro
E-mail: secretariat_ac@tuiasi.ro