loader image

Orar

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Orar IS (licență + master) 2022-2023 Sem. al II-lea

(toate specializările de licență și masterat din domeniul Ingineria sistemelor)

Departamentul de Calculatoare

Orar CTI (licență+master) 2022-2023 Sem. al II-lea

(toate specializările de licență și masterat din domeniul Calculatoare și tehnologia informației)

Orar DPPD – 2022-2023 – sem. I