loader image

Orar – semestrul II

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Orar semestrul II 2019-2020 (toate specializările de licență și masterat din domeniul Ingineria sistemelor)

Orar semestrul II Modulul Pedagogic

Departamentul de Calculatoare

Licență – Calculatoare și tehnologia informației

Anul I Anul II Anul IIIAnul IV*
Cursuri aferente modulului pedagogic

Master – CI, SDTW și DSWT

Master Anul I*Master Anul II

* actualizat 04.05.2020