loader image

Istoric și misiune

Primele cursuri de Automatică (1959) şi de Calculatoare (1963) au fost introduse în cadrul programului de învățământ al Facultății de Electrotehnică. În 1977, ca rezultat al dezvoltării acestor ramuri noi ale științei și al acumulării experienței în aceste domenii de către personalul didactic, s-a organizat un program academic distinct în domeniul automaticii și calculatoarelor. In 1990, grupul de profesori specializați în domeniile Automatica și Calculatoare din cadrul Facultății de Electrotehnică, au înființat Facultatea de Automatica și Calculatoare. La conducerea facultății s-au aflat, în calitate de decani, profesorii Corneliu Huțanu, Mihail Voicu, Dan Gâlea, Vasile Ion Manta și Corneliu Lazăr.

Din septembrie 1998, Facultatea de Automatica și Calculatoare își are sediul într-o clădire nouă și dispune de o infrastructură modernă, la nivelul standardelor europene:

  • 2 amfiteatre și 7 săli de curs și seminar dotate cu echipamente tehnice de învățare, predare și comunicare;
  • 30 de laboratoare a căror bază materială asigură desfășurarea la un nivel competitiv a activității didactice și de cercetare;
  • o bibliotecă cu sală de lectură ce oferă acces la cărți și reviste de specialitate precum și la principalele baze de date științifice.

Misiunea Facultății de Automatică și Calculatoare constă în promovarea învățământului și cercetării în domeniile Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor prin formare inițială, educație continuă și integrare în circuitul de valori universitare. Domeniile de activitate ale facultății includ formarea și instruirea de specialiști de înaltă performanță și competență prin studii universitare de licență, masterat și doctorat, cercetare științifică fundamentală și aplicativă și programe postuniversitare de formare și dezvoltare personală.