loader image

Masterat SCA/SC – Sisteme și Control Automat/Systems and Control

Programul de studii universitare de master Sisteme și Control Automat/Systems and Control (SC) – în limba engleză – se adresează absolvenților de studii universitare de licență care dispun de cunoștințe de bază de control automat și doresc să le aprofundeze în direcții de cercetare care vizează:

 • modelarea, simularea, identificarea, analiza și proiectarea sistemelor de control automat folosind metode avansate;
 • proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea și mentenanța sistemelor cu echipamente numerice și analogice, a structurilor avansate din domeniul controlului automat;
 • realizarea de aplicații software pentru implementarea unor algoritmi și structuri de control folosind medii de programare, tehnici de inteligență artificială și tehnologii avansate.

De ce Sisteme și Control Automat / Systems and Control?

Perfecționarea pregătirii din timpul studiilor de licență poate aduce, pe lângă propria satisfacție, șanse sporite de angajare și de dezvoltare a unei cariere de succes într-un domeniu extrem de apreciat acum și în viitor.

În acest sens, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată oferă programul de masterat Sisteme și Control Automat/ Systems and Control, având o curriculă compatibilă cu cea a programelor similare din Uniunea Europeană.

Îmi va plăcea? Da, dacă…

 • vreau să aflu cunoștințe noi, care să le completeze pe cele din timpul studiilor de licență într-un domeniu conex.
 • intenționez să fac parte din grupuri de cercetare-dezvoltare într-un domeniu de vârf al tehnologiei.
 • doresc să folosesc metode și tehnici moderne de control automat și să lucrez cu echipamente de nivel actual.
 • vreau să mă pregătesc pentru a face față competiției de pe piața muncii.
 • sunt motivat și interesat să-mi construiesc o carieră profesională într-un domeniu modern, cu perspective promițătoare.

Puncte tari

 • Programul oferă predare în limba engleză.
 • Ariile curriculare crează competențe în domenii precum teoria sistemelor, modelare fizică și tehnici avansate de identificare, control predictiv, sisteme neliniare, sisteme inteligente și în rețea.
 • Clasificarea facultății în topul primelor trei instituții de învățământ superior din domeniul ”Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei”.
 • Colaborări cu numeroase universități europene de prestigiu, ceea ce oferă studenților interesați posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire în străinătate.
 • Spații didactice și de cercetare dotate cu tehnică de calcul și echipamente performante.

Oportunități de angajare

 • Internship-uri la companii din domeniul IT și la universități europene (cu suport financiar ERASMUS) pentru pregătirea lucrării de disertație.
 • Job-uri oferite de companii importante din domeniul IT, precum Danieli Engineering, Continental, Delphi, Electra, Cenit.
 • Locuri de muncă în institute de cercetare din țară sau din străinătate.
 • Continuarea studiilor universitare prin programe doctorale din cadrul facultății sau la universități din țară și străinătate.

Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Embedded SystemsIntelligent Systems
Modeling and Design of Robot SystemsIntegration Project Systems and Control
Bond Graph Language in Physical ModelingHigh level MATLAB applications for systems and control
Agile Software DevelopmentKnowledge Representation and Reasoning
Web Technologies in Communications and ControlNumerical Experimental Approach in Structural Dynamics
Research and Practice (sem.1) Ethics and Integrity
Research and Practice (sem.2)

Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Machine LearningResearch and Practice (sem.4)
Fault Detection and DiagnosisPractice for Master’s Thesis
Visual Servoing Control SystemsDevelopment of Master’s Thesis
Modeling and Predictive Control
Research and Practice (sem.3)

Planuri de învățământ 2023-2024 – serii în curs


Serii de predare

Seria 2022-2024

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Operarea cu concepte avansate din teoria sistemelor şi control automat, ştiinţa calculatoarelor, inteligenţa artificială, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Utilizarea unor metode avansate, asistate de calculator, de modelare, simulare, identificare, analiză şi proiectare a sistemelor de control automat.
 • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, numerice şi analogice, a structurilor avansate din domeniul controlului automat.
 • Dezvoltarea de aplicaţii complexe software pentru implementarea unor algoritmi şi structuri de control utilizând medii de programare, tehnici de inteligenta artificială şi tehnologii avansate (sisteme bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile).

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 • Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în grup; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri / funcţii de conducere într-o echipă plurispecializată.
 • Crearea oportunităţilor de formare continuă si valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer automatist (215202)
 • Asistent de cercetare în automatică (215240)
 • Cercetător în automatică (215238)
 • Inginer de cercetare în automatică (215239)
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces (214461)
 • Inginer de cercetare în calculatoare (215236)
 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)
 • Inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi (215233)
 • Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale (215220)