loader image

Practică

Informații practică – anul III – 2021-2022

 • Loc de desfășurare – în companii de profil Automatică / Informatică Aplicată, respectiv Calculatoare și tehnologia informației
 • Durata:
 • IS: min. 6 săptămâni (180 ore)
 • CTI: min. 6 săptămâni (180 ore)
 • Perioada de desfășurare – după sesiunea de vară sau pe parcursul anului III, fără a se suprapune cu programul didactic;

Perioada de practică este convenită între firmă și studentul practicant, dar trebuie să se încheie cel târziu la 15 septembrie 2022. Pentru studenții care vor face practica în cadrul unei firme:

 • trebuie să existe la secretariatul facultății CONVENȚIA-CADRU semnată între firmă și facultate. Formularul convenției-cadru poate fi descărcată de aici: 2021_2022_CONVENTIE_DE_PRACTICA_AC-Iasi.
 • la convenție trebuie adusă ANEXA care cuprinde TOȚI studenții care fac practică la firma respectivă (tot la secretariatul facultății, având în vedere că într-o firmă pot face practică atât studenți de la CTI, cât și de la IS) și perioada de practică.
 • la colocviul de practică studenții se vor prezenta cu un caiet de practică și o apreciere din partea mentorului din cadrul firmei.

Pentru studenții angajați (în cadrul unei firme cu specific IT) trebuie depusă la secretariatul departamentului o adeverință din care să rezulte: 

 • perioada de angajare (de când au fost angajați); această perioadă trebuie să fie mai mare de 6 săptămâni.
 • lucrează în domeniu.
 • să aducă la colocviu o apreciere cu calificativ din partea mentorului/coordonatorului.
 • NU trebuie caiet de practică dacă studentul este angajat.

Lista firmelor cu care facultatea are încheiate convenții cadru de practică se găsește mai jos. În cazul în care nu este încheiată convenție-cadru de practică pentru anul 2021/2022, draft-ul pentru această convenție se găsește aici:  2021_2022_CONVENTIE_DE_PRACTICA_AC-Iasi. Practica de vară realizată în firme va fi luată în considerare numai dacă există convenție-cadru de practică încheiată între firmă și facultate.

Convenția cadru trebuie semnată cât mai repede, pentru că pe baza ei vor putea fi organizate în facultate prezentări ale firmelor și constituie documentul în baza căruia se pot afișa ofertele de internship ale firmelor.

Lista firmelor cu care facultatea are încheiate convenții cadru de practică (actualizat 31.05.2019)

Practica de vară realizată în firme va fi luată în considerare numai dacă există convenție-cadru de practică încheiată între firmă și facultate pentru anul universitar 2021-2022. Actul adițional, cu numele studenților acceptați la practică/internship, trebuie adus la responsabilul de practică, conf. dr. ing. Constantin Cătălin DOSOFTEI (pentru domeniul IS) sau conf. dr. ing. Andrei STAN (pentru domeniul CTI), până pe 31 mai 2022, 22 iunie 2022.

Centralizator situație practică Anul III AIA – 2021-2022

Centralizator situație practică Anul III CTI – 2021-2022

Informații referitoare la practică pentru Anul III CTI – 2021-2022 TBD