loader image

Practică

Informații practică – anul III – 2023-2024

 • Loc de desfășurare – în companii de profil Automatică / Informatică Aplicată, respectiv Calculatoare și tehnologia informației
 • Durata:
 • IS: min. 6 săptămâni (180 ore)
 • CTI: min. 6 săptămâni (180 ore)
 • Perioada de desfășurare – după sesiunea de vară sau pe parcursul anului III, fără a se suprapune cu programul didactic;

Perioada de practică este convenită între firmă și studentul practicant, dar trebuie să se încheie cel târziu la 15 septembrie 2024. Pentru studenții care vor face practica în cadrul unei firme:

 • trebuie să existe la secretariatul facultății CONVENȚIA-CADRU semnată între firmă și facultate. Formularul convenției-cadru poate fi descărcat de aici: 2023_2024_CONVENTIE_DE_PRACTICA_AC- IASI.
 • la convenție trebuie adusă ANEXA care cuprinde TOȚI studenții care fac practică la firma respectivă (tot la secretariatul facultății, având în vedere că într-o firmă pot face practică atât studenți de la CTI, cât și de la IS) și perioada de practică.
 • la colocviul de practică studenții se vor prezenta cu un caiet de practică și o apreciere din partea tutorelui din cadrul firmei.

Pentru studenții angajați (în cadrul unei firme cu specific IT) trebuie depusă la secretariatul departamentului o adeverință din care să rezulte: 

 • perioada de angajare (de când au fost angajați); această perioadă trebuie să fie mai mare de 6 săptămâni.
 • lucrează în domeniu.
 • să aducă la colocviu o apreciere cu calificativ din partea mentorului/coordonatorului.
 • NU trebuie caiet de practică dacă studentul este angajat.

O listă a firmelor care au acceptat în ultimii 4 ani studenți în program de practică o puteți găsi aici: Listă companii practică ultimii 4 ani.

Practica de vară realizată în firme va fi luată în considerare numai dacă există convenție-cadru de practică încheiată între firmă și facultate. Draft-ul pentru această convenție se găsește aici:  2023_2024_CONVENTIE_DE_PRACTICA_AC- IASI. Convenția cadru trebuie semnată cât mai repede, pentru că pe baza ei vor putea fi organizate în facultate prezentări ale firmelor și constituie documentul în baza căruia se pot afișa ofertele de internship ale firmelor.

Actul adițional, cu numele studenților acceptați la practică/internship, trebuie adus la responsabilul de practică, conf. dr. ing. Constantin Cătălin DOSOFTEI (pentru domeniul IS) sau conf. dr. ing. Andrei STAN (pentru domeniul CTI), până pe 31 mai 2024.

Centralizator situație practică Anul III AIA – 2023-2024

Centralizator situație practică Anul III CTI – 2023-2024