loader image

Doctorat

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

 • științe inginerești;
 • științe exacte.

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

 • cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență cu taxă – pentru o perioadă de 3 ani.

Doctoratul are două componente:

 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I);
 • Programul de cercetare științifică (anul II si III).

Școala Doctorală a Facultății de Automatică și Calculatoare organizează anual admitere pentru studiile universitare de doctorat, cu durata de 3 ani pe două domenii de studii:

 • Calculatoare și Tehnologia Informației
 • Ingineria Sistemelor.

Studiile universitare de doctorat se adresează absolvenților cu diplomă de studii universitare de masterat (1,5 sau 2 ani) și de studii universitare de licență de lungă durată (4 sau 5 ani).

În urma parcurgerii programului de pregătire și a tuturor etapelor de finalizare și evaluare a tezei de doctorat, doctorandul obține diploma și titlul de Doctor în domeniul de studii universitare de doctorat pe care l-a parcurs.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu.

Mai multe informații privin procedurile, legislația și noutățile în legătură cu programele de studii universitare de doctorat pot fi urmărite pe site-ul dedicat studiilor universitare de doctorat: https://doctorat.tuiasi.ro/.

Domeniu de doctorat: Calculatoare și tehnologia informației

Conducători:

 • Prof.dr.inf. Mitică Craus (mitica.craus@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Florin Leon (florin.leon@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Vasile-Ion Manta (vasile-ion.manta@academic.tuiasi.ro)

Domeniu de doctorat: Ingineria sistemelor

Conducători:

 • Prof.dr.ing. Adrian Burlacu (adrian.burlacu@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Constantin-Florin Căruntu (constantin-florin.caruntu@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Marius Kloetzer (marius.kloetzer@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Corneliu Lazăr (corneliu.lazar@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Mihaela-Hanako Matcovschi (mihaela-hanako.matcovschi@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Alexandru Onea (alexandru.onea@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Octavian-Cezar Pastravanu (octavian-cezar.pastravanu@academic.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Mihail Voicu (mihail.voicu@academic.tuiasi.ro)

Admitere

Informațiile cu privire la admiterea la studiile universitare de doctorat se găsesc pe pagina Admitere doctorat.


Doctoranzi

Doctoranzi care urmează programul Școlii Doctorale a Facultății de Automatică și Calculatoare


Teze de doctorat susținute în cadrul Școlii Doctorale

An susținerePrenume și numeTitlu tezăConducătorDomeniu
2018Corina AGRIGOROAIE (căs. CÎMPANU)Metode genetice de optimizare multiobiectivProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2018Răzvan MOCANUModelarea și controlul acționărilor electrice utilizate în autovehicule / Control Techniques and Modeling of Automotive Electrical DrivesProf.dr.ing. Alexandru ONEAIngineria sistemelor
2016Vlad Sergiu BÎRLESCUUnificarea modelelor de calcul prin intermediul fractalilorProf.dr.ing. Mitică CRAUSCalculatoare și tehnologia informației
2015Sabin Constantin CARPIUCTehnici de control pentru actionări electrice cu aplicații în sistemele autoProf.dr.ing. Corneliu LAZĂRIngineria sistemelor
2015Mircea Călin MONORSinteza structurilor FPGA în proiectarea unităților centraleProf.dr.ing. Octavian Cezar PĂSTRĂVANUIngineria sistemelor
2015Iosif Iulian PETRILAProcesarea comparativă clasică și cuantică a informațieiProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2014Daniel Ionuț PĂTRAȘCUTehnici de modelare și control pentru lanțul de transmisie a puterii la autovehiculeProf.dr.ing. Corneliu LAZĂRIngineria sistemelor
2014Andrei Cătălin TABARCEADezvoltarea de servicii bazate pe localizareProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2013Florin Cătălin BRĂESCUAlgoritmi de planificare pentru sisteme de timp real încorporateProf.dr.ing. Corneliu LAZĂRIngineria sistemelor
2012Ioan AGAVRILOAEIModele și algoritmi de web miningProf.dr.ing. Mitică CRAUSCalculatoare și tehnologia informației
2012Adrian ALEXANDRESCUAplicații ale inteligenței artificiale în sisteme distribuite eterogeneProf.dr.ing. Mitică CRAUSCalculatoare și tehnologia informației
2012Timotei ASAFTEIFormalismul rețelelor Petri în construcția și analiza modelelor în ingineria sistemelorProf.dr.ing. Mihaela-Hanako MATCOVSCHIIngineria sistemelor
2012Cezar Leandru Corneliu BABICIStrategii de control pentru autovehicule electrice hibrideProf.dr.ing. Alexandru ONEAIngineria sistemelor
2012Narcis GHIȚĂDezvoltări teoretice și aplicative pentru planificarea mișcării roboților mobiliProf.dr.ing. Octavian Cezar PĂSTRĂVANUIngineria sistemelor
2012Robert LUPUTehnici noi de prelucrare și transmitere eficientă a informațiilor în aplicații de telemonitorizare în medicinăProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2012Andrei STANContribuții în proiectarea unităților centrale utilizate în arhitecturi de calcul dedicateProf.dr.ing. Alexandru VALACHICalculatoare și tehnologia informației
2012Adina Maria ȚÂMPĂU (căs. PETROVICI)Analiza și recunoașterea amprentelor alterateProf.dr.ing. Corneliu LAZĂRIngineria sistemelor
2011Bogdan ALECSASisteme încorporate cu FPGA pentru controlul proceselor rapideProf.dr.ing. Alexandru ONEAIngineria sistemelor
2011Cristian AMARANDEIContribuții la proiectarea aplicațiilor paralele pe clustere de calculatoareProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2011Andreea-Elena BALAUOverall Powertrain Modeling And Control Based On Driveline Subsystems IntegrationProf.dr.ing. Corneliu LAZĂRIngineria sistemelor
2011Nicolae-Alexandru BOTEZATUOptimizarea consumului de energie în procesul de securizare al sistemelor încorporateProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2011Constantin-Florin CARUNTUNetworked Predictive Control for Fast ProcessesProf.dr.ing. Corneliu LAZĂRIngineria sistemelor
2011Cosmin COPOTTehnici de control pentru sistemele servoing vizualeProf.dr.ing. Corneliu LAZĂRIngineria sistemelor
2011Gabriela Gladiola ANDRUSEACContribuții la proiectarea, realizarea și implementarea sistemelor informatice pentru educație în domeniul medicalProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2011Marius GAVRILESCUVisualization and graphical processing of volume dataProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTA
Prof.dr. Eduard GRÖLLER
Calculatoare și tehnologia informației
2011Paul-Corneliu HERGHELEGIUAnaliza și vizualizarea seturilor de date biomedicaleProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2011Cristina HUZUMContribuții la dezvoltarea unor algoritmi de testare a memoriilor semiconductoare de tip RAMProf.dr.ing. Alexandru VALACHICalculatoare și tehnologia informației
2011Carlos PASCALArhitecturi adaptive bazate pe agenți pentru conducerea fluxurilor de activitățiProf.dr.ing. Octavian Cezar PĂSTRĂVANUIngineria sistemelor
2011Alina PATELLIGenetic Programming Techniques for Nonlinear Systems IdentificationProf.dr.ing. Octavian Cezar PĂSTRĂVANUIngineria sistemelor
2011Cristian-Ionuț SMOCHINĂImage Processing Techniques and Segmentation EvaluationProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2010Alexandru ARCHIPAlgoritmi paraleli și solutii de implementare pentru aplicații data miningProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2010Simona ARUȘTEI (căs. CARAIMAN)Procesare grafică în sisteme de calcul de mare performanțăProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2010Cristinel Eduard COSTEAAplicații multi-agent în conducerea sistemelor complexeProf.dr.ing. Corneliu BOȚANIngineria sistemelor
2010Iulian Marius FURDUOptimizarea diagramelor de decizie binare ordonateProf.dr.ing. Octav BRUDARUCalculatoare și tehnologia informației
2010Aleodor Daniel IOANContribuții la implementarea structurilor hardware cu circuite numerice programabile CPLD și FPGAProf.dr.ing. Alexandru VALACHICalculatoare și tehnologia informației
2010Cristian ROTARIUMonitorizarea de la distanță a parametrilor vitali folosind sisteme înglobateProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2010Marius Dan ZBANCIOCNoi metode de caracterizare prin trasături a semnalelor mono și bi-dimensionale în vederea creșterii performanțelor recunoașterii automateProf.dr.ing. Octav BRUDARUCalculatoare și tehnologia informației
2009Cristina BUDACIUTehnici avansate de control pentru procese energeticeProf.dr.ing. Mihail VOICUIngineria sistemelor
2009Adrian BURLACUAlgoritmi de procesare a imaginii pentru aplicații de urmărire a obiectelor în mișcareProf.dr.ing. Vasile-Ion MANTACalculatoare și tehnologia informației
2009Constantin-Catalin DOSOFTEIUtilizarea inteligenței computaționale în conducerea proceselorProf.dr.ing. Corneliu BOȚANIngineria sistemelor
2009Mircea LAZĂRPredictive Control Algorithms for Nonlinear SystemsProf.dr.ing. Mihail VOICUIngineria sistemelor
2008Mircea HULEAAnaliza și proiectarea unui sistem pentru recunoașterea vocală independentă de vorbitor, bazat pe rețele neuronaleProf.dr.ing. Mihail VOICUIngineria sistemelor
2007Cristian AFLORIContribuții la realizarea unor sisteme inteligente pentru descoperirea de cunoștinte înbaza de dateProf.dr.ing. Dan GÂLEACalculatoare și tehnologia informației
2007Laurențiu IANCUContribuții la dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială cu aplicații în controlul calitățiiProf.dr.ing. Dan GÂLEACalculatoare și tehnologia informației
2007Grigore Mihai TIMIȘContribuții la analiza și sinteza sistemelor secventiale asincroneProf.dr.ing. Alexandru VALACHICalculatoare și tehnologia informației
2006Alexandru Theodor Cristian BÂRLEANUContribuții la metode de recunoastere a sunetului cu microsisteme dedicateProf.dr.ing. Alexandru VALACHICalculatoare și tehnologia informației
2006Cristian Nicolae BUȚINCUNoi metode de construire și management ale clusterelor dinamiceProf.dr.ing. Dan GÂLEACalculatoare și tehnologia informației
2006Codrin Constantin PRUTEANUAplicații ale inteligenței artificiale în sinteza circuitelor numerice complexeProf.dr.ing. Dan GÂLEACalculatoare și tehnologia informației