loader image

Cadre didactice ale Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată

1Prof.dr.ing.Octavian Cezar PĂSTRĂVANU
Director Consiliu Coordonare Programe Doctorale Facultate AC, Coordonator programe Erasmus+
octavian-cezar.pastravanu
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1320
Int. 1320
A1-2
2Prof.dr.ing.Mihaela Hanako MATCOVSCHImihaela-hanako.matcovschi
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1320
Int. 1320
A1-2
3Prof.dr.ing.Alexandru ONEAalexandru.onea@academic.tuiasi.ro0232 70 1324
Int. 1324
A2-1
4Prof.dr.ing.Marius KLOETZER
Consiliu departament
marius.kloetzer
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1344
Int. 1344
A3-1
5 Prof.dr.ing. Adrian BURLACU
Decan AC, Consiliu departament
adrian.burlacu@academic.tuiasi.ro 0232 70 1344
Int. 1344
A3-1
6 Prof.dr.ing. Constantin Florin CĂRUNTU
Prodecan AC
constantin-florin.caruntu
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1310
Int. 1310
A2-8
7Conf.dr.ing.Gabriela VARVARAgabriela.varvara@academic.tuiasi.ro0232 70 1363
Int. 1363
A1-6
8Conf.dr.ing.Mihai POSTOLACHE
Director departament
mihai.postolache@academic.tuiasi.ro0232 70 1322
Int. 1322
A0-1
9Conf.dr.ing.Letiția MIREA
Prodecan AC, Consiliu departament
letitia.mirea@academic.tuiasi.ro0232 70 1333
Int. 1333
A1-14
10Conf.dr.ing.Lavinia Eugenia FERARIUlavinia-eugenia.ferariu
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1363
Int. 1363
A1-6
11 Conf.dr.ing. Cristina BUDACIU cristina.budaciu@academic.tuiasi.ro 0232 70 1344
Int. 1344
A3-1
12 Conf.dr.ing. Constantin Cătălin DOSOFTEI constantin-catalin.dosoftei
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1346
Int. 1346
A3-2
13Ș.l.dr.ing.Silviu Florin OSTAFIsilviu-florin.ostafi
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1315
Int. 1315
A1-8
14 Ș.l.dr.ing.fiz.Aleodor Daniel IOANaleodor-daniel.ioan
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1357
Int. 1357
A2-2
15 Ș.l.dr.ing.Carlos-Mihai PASCALcarlos-mihai.pascal
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1310
Int. 1310
A2-8
16 Ș.l.dr.ing.Florin Cătălin BRĂESCUflorin-catalin.braescu
@academic.tuiasi.ro
0232 70 1315
Int. 1315
A1-8
17 Ș.l.dr.ing.Răzvan MOCANUrazvan.mocanu@academic.tuiasi.ro0232 70 1311
Int. 1311
A1-3
18 Ș.l.dr.ing. Anca MAXIManca.maxim@academic.tuiasi.ro0232 70 1342
Int. 1342
A2-5
19Asist.drd.ing.Ovidiu PĂUCĂ ovidiu.pauca@academic.tuiasi.ro0232 70 1342
Int. 1342
A2-5
20Asist.drd.ing. Răzvan Gabriel LAZĂRrazvan-gabriel.lazar@academic.tuiasi.ro
21Asist.drd.ing. Sofia HUȘTIUsofia.hustiu@academic.tuiasi.ro
22Asist.drd.ing. Iuliana Alexandra BEJENARiuliana-alexandra.bejenar@academic.tuiasi.ro
23Asist.drd.ing. Adrian Paul BOTEZATUadrian-paul.botezatu@academic.tuiasi.ro
24Asist.drd.ing. Teodor Andrei SAUCIUCteodor-andrei.sauciuc @academic.tuiasi.ro
25Asist.drd.ing. Adrian Paul BOTEZATUadrian-paul.botezatu @academic.tuiasi.ro
26Asist.drd.ing. Florian Alexandru BRAȘOVEANUflorin-alexandru.brasoveanu
@academic.tuiasi.ro
27Asist.drd.ing. Ioana
HUȘTIU
ioana.hustiu@academic.tuiasi.ro
28Asist.drd.ing. Aura GANCIU aura.ganciu@academic.tuiasi.ro
29Asist.drd.ing. Angela NAGÎȚangela.nagit@academic.tuiasi.ro
30 Asist.dr.ing. Codrin Alexandru LUPAȘCUcodrin-alexandru.lupascu@academic.tuiasi.ro