loader image

Centre de cercetare

Domenul fundamental: Ingineria Calculatoarelor și Ingineria Sistemelor

1. Ingineria Sistemelor și Tehnologia Informației

Continuă activitatea Centrului de excelență „Teoria și ingineria sistemelor” existent conform certificatului nr. 2CE/ 13.05.2005

Direcții de cercetare

 • Teoria sistemelor, sisteme automate, sisteme de fabricaţie, sisteme om-maşină;
 • Ingineria calculatoarelor, informatică aplicată;
 • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Octavian Păstrăvanu
Cordonator executiv: Prof.dr.ing. Florina Ungureanu
Coordonator ştiinţific: Prof.dr.ing. Mihail Voicu


2. Echipamente și programe inteligente

Existent conform certificat CNCSIS tip C nr. 91/2.06.2005

Direcții de cercetare

 • Ingineria Calculatoarelor. Informatică aplicată;
 • Arhitecturi de calcul distribuite și masiv paralele. Reţele;
 • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Florin Leon
Coordonator executiv: Ș.l.dr.ing. Sabina-Adriana Floria
Coordonator știintific: Prof.dr.ing. Petru Cașcaval


3. Automatică și Informatică Tehnică

Existent conform certificat CNCSIS tip C nr. 81/2.06.2005

Direcții de cercetare

 • Teoria sistemelor, sisteme automate, sisteme de fabricaţie, sisteme om-maşină;
 • Sisteme de conducere distribuite în reţele;
 • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Alexandru Onea
Coordonator executiv: Conf.dr.ing. Letiția Mirea
Coordonator ştiinţific: Conf.dr.ing. Lavinia Ferariu


4. Tehnologii Cloud, aplicații Big Data și Internet of Things

Open Infrastructure Research Center – https://oirc.tuiasi.ro

Direcții de cercetare

 • Infrastructuri Cloud pentru susținerea implementării de aplicații și servicii TIC prin eficientizarea alocării puterii de calcul, a spațiului de stocare și a mecanismelor de acces la informații;
 • Platforme distribuite pentru Big Data și Data Mining, cu un grad ridicat de modularizare, ce expun servicii Cloud de regăsire a informațiilor pe web, de procesare și vizualizare a datelor;
 • Proiectare și dezvoltare de prototipuri de echipamente digitale conform paradigmei Internet-of-Things (IoT), servicii de integrare a acestor echipamente în cadrul infrastructurilor Cloud; servicii Cloud de descoperire și invocare dinamică a echipamentelor IoT.

Coordonator centru: Ș.l.dr.ing. Cristian-Mihai Amarandei
Coordonator executiv: Ș.l.dr.ing. Herghelegiu Paul Corneliu
Coordonator știinţific: Conf.dr.ing. Elena Șerban


Laboratoare de cercetare în care se desfășoară activități ale centrelor de mai sus