loader image

Masterat MLRC – Machine Learning, Robotics and Control

Programul de studii universitare de master Machine Learning, Robotics and Control (MLRC) – în limba engleză – se adresează absolvenților de studii universitare de licență care dispun de cunoștințe de bază de control automat și doresc să le aprofundeze în direcții de cercetare care vizează:

 • concepte fundamentale de învățare automată; proiectarea și implementarea sistemelor inteligente;
 • modelarea sistemelor robotizate; tehnici bazate pe inteligență artificială pentru sisteme robotizate; aplicații în domeniul roboticii;
 • dezvoltarea de algoritmi și structuri de control folosind medii de programare, tehnologii avansate pentru controlul sistemelor inteligente în contextul Industry 4.0.

De ce Machine Learning, Robotics and Control ?

Perfecționarea pregătirii din timpul studiilor de licență poate aduce, pe lângă propria satisfacție, șanse sporite de angajare și de dezvoltare a unei cariere de succes într-un domeniu extrem de apreciat acum și în viitor.

În acest sens, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată oferă programul de masterat Machine Learning, Robotics and Control , având o curriculă compatibilă cu cea a programelor similare din Uniunea Europeană.

Îmi va plăcea? Da, dacă…

 • vreau să aflu cunoștințe noi, care să le completeze pe cele din timpul studiilor de licență într-un domeniu conex.
 • intenționez să fac parte din grupuri de cercetare-dezvoltare într-un domeniu de vârf al tehnologiei.
 • doresc să folosesc metode și tehnici moderne de control automat și să lucrez cu echipamente de nivel actual.
 • vreau să mă pregătesc pentru a face față competiției de pe piața muncii.
 • sunt motivat și interesat să-mi construiesc o carieră profesională într-un domeniu modern, cu perspective promițătoare.

Puncte tari

 • Programul oferă predare în limba engleză.
 • Ariile curriculare crează competențe în domenii precum machine learning, sisteme inteligente, modelarea și controlul roboților, analiza, modelarea și controlul sistemelor dinamice complexe, sisteme de comunicații avansate.
 • Clasificarea facultății în topul primelor trei instituții de învățământ superior din domeniul ”Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei”.
 • Colaborări cu numeroase universități europene de prestigiu, ceea ce oferă studenților interesați posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire în străinătate.
 • Spații didactice și de cercetare dotate cu tehnică de calcul și echipamente performante.

Oportunități de angajare

 • Internship-uri la companii din domeniul IT și la universități europene (cu suport financiar ERASMUS) pentru pregătirea lucrării de disertație.
 • Job-uri oferite de companii importante din domeniul IT, precum Continental, Vitesco, Amazon, Preh, Borgwarner.
 • Locuri de muncă în institute de cercetare din țară sau din străinătate.
 • Continuarea studiilor universitare prin programe doctorale din cadrul facultății sau la universități din țară și străinătate.

Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Tehnici de învățare automată / Machine LearningSisteme inteligente / Intelligent Systems
Sisteme încorporate / Embedded Systems Analiza și controlul sistemelor dinamice complexe / Complex Dynamical Systems Analysis and Control
Limbajul Bond Graph în modelarea fizică / Bond Graph Language in Physical ModelingPlanificarea traiectoriei roboților mobili – proiect / Mobile Robots Path Planning Project
Metodologii agile de dezvoltare a programelor / Agile Software DevelopmentAplicații avansate Matlab pentru sisteme și control / High Level MATLAB Applications for Systems and Control
Cercetare știintifică și practică / Research and practice (sem. 1) Reprezentarea cunoașterii și raționament / Knowledge Representation and Reasoning
Etică în inteligența artificială și integritate profesională / Ethics in Artificial Intelligence and Professional Integrity
Cercetare științifică și practică / Research and practice (sem. 2)

Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Modelare și control predictiv / Modeling and Predictive ControlCercetare știintifică și practică / Research and Practice (sem.4)
Modelarea și controlul inteligent al roboților – proiect / Intelligent Robotic Systems – Modeling and Control ProjectPractică pentru elaborarea lucrării de disertație / Practice for Master’s Thesis
Comunicații avansate în sisteme de control automat – proiect / Advanced Communications in Control Systems – Project
Diagnoza proceselor / Fault Diagnosis
Vedere artificială / Machine Vision
Cercetare știintifică și practică / Research and Practice (sem.3)

Serii de predare

Planuri de învățământ 2023-2024 – serii în curs

Seria 2023-2025

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Operarea cu concepte avansate din teoria sistemelor şi control automat, ştiinţa calculatoarelor, inteligență artificială, robotică, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Utilizarea unor metode avansate, asistate de calculator, de modelare, simulare, analiză şi proiectare a sistemelor de control robotizate și inteligente.
 • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general și dedicat, numerice şi analogice, a structurilor avansate din domeniul sistemelor de control robotizate și inteligente.
 • Dezvoltarea de aplicaţii complexe software pentru implementarea unor algoritmi şi structuri de control utilizând medii de programare, tehnici de inteligență artificială, tehnologia informației și comunicațiilor.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 • Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în grup; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri / funcţii de conducere într-o echipă plurispecializată.
 • Crearea oportunităţilor de formare continuă si valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Inginer de cercetare în automatică (215239)
 • Inginer automatist (215202)
 • Asistent de cercetare în automatică (215240)
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces (214461)
 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)
 • Inginer de cercetare în telecomenzi și electronică în transporturi (215233)
 • Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale (215220)