loader image

Masterat SSC – Securitatea spațiului cibernetic

Misiunea programului de masterat Securitatea spațiului cibernetic este să ofere și să asigure o pregătire temeinică în domeniul securității cibernetice, dar și să producă specialiști în domeniu capabili să facă față cerințelor profesionale și a unei piețe a muncii cu un grad ridicat de dinamism și inovare.
În urma absolvirii acestui program de masterat, absolvenții vor obține abilități privind:

 • Dezvoltarea și implementarea de proiecte profesionale și/sau de cercetare pentru fundamentarea teoretică a sistemelor și serviciilor de securitate cibernetică;
 • Dezvoltarea de soluții profesionale pentru proiectarea și dezvoltarea de sisteme cu grad ridicat de securitate;
 • Scrierea și întreținerea codului de programare prezentat în instrucțiunile și specificațiile tehnice pentru aplicațiile software și sistemele de operare în vederea asigurării securității sistemului și a datelor;
 • Evaluarea gradului de risc al unui sistem din punctul de vedere al securității;
 • Dezvoltarea de soluții originale în vederea securizării sistemelor hardware și software și a protejării accesului la date;
 • Realizarea de cercetări științifice în domeniul securității cibernetice.

Obiectivele programului de masterat Securitatea spațiului cibernetic converg spre formarea unor absolvenți pregătiți în vederea continuării cercetării în domeniul securității cibernetice, dar și pentru o piață a muncii pentru care există o cerere într-o continuă crește de specialiști în domeniul securității.


Conținutul programului de masterat

Conținuturile care vor fi studiate la programul de studii de masterat Securitatea spațiului cibernetic includ, printre altele, următoarele concepte și tehnici:

 • Definirea specifică a conceptelor care caracterizează securitatea cibernetică;
 • Identificarea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor de securitate cibernetică la nivel organizațional;
 • Gestionarea unor evenimente de securitate cibernetică;
 • Protecția datelor folosind tehnologii de criptare moderne;
 • Protecția informației folosind semnături electronice și infrastructuri PKI;
 • Studiul și analiza protocoalelor de securitate;
 • Aplicarea de metode pentru securizarea rețelelor de calculatoare;
 • Aplicarea unor metode pentru securizarea sistemelor și a aplicațiilor;
 • Securizarea bazelor de date;
 • Securizarea sistemelor multimedia;
 • Studiul sistemelor și protocoalelor folosite în sisteme de plăți electronice;
 • Managementul securității informatice;
 • Colectarea și investigarea probelor în domeniul criminalității informatice (forensics);
 • Derularea de exerciții de apărare cibernetică;
 • Aplicarea de tehnologii specifice pentru asigurarea continuității operaționale;

Temele de cercetare vor acoperi arii precum securitatea sistemelor de operare, a dispozitivelor mobile, a sistemelor Internet of Things, a sistemelor distribuite, a protocoalelor de comunicație, software-defined networking, soluții de virtualizare.


Serii de predare

Seria 2021-2023

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențele formate în cadrul programului de masterat Securitatea spațiului cibernetic au rezultat în urma studierii contextului local și global, a studierii programelor de studii de la alte facultăți din țară și străinătate, și a discuțiilor cu firmele din domeniu (e.g., Amazon Development Center, Orange S.A., Continental Automotive Romania, Centric IT Solutions Romania).

Competențe profesionale

 • Cunoașterea conceptelor avansate din domeniul științei calculatoarelor și tehnologiei informației și capacitatea de a opera cu aceste concepte.
 • Cercetarea științifică și practică privind securitatea sistemelor informatice complexe.
 • Rezolvarea problemelor pe baza metodelor și tehnologiilor de securizare a sistemelor informatice complexe.
 • Utilizarea de instrumente specifice domeniului în vederea identificării vulnerabilităților și a amenințărilor de securitate cibernetică.
 • Proiectarea și dezvoltarea de soluții software cu un înalt grad de securitate orientate pe prevenția și răspunsul la incidente de securitate cibernetică.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuală, a principiilor, normelor și valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
 • Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă specializată, luarea deciziilor și atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Dezvoltarea spiritului de creativitate, inițiativă și acțiune, pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice (Cod COR ISCO-08 251402)
 • Inginer de sistem software (Cod COR ISCO-08 251205)
 • Inginer de dezvoltare a produselor software (Cod COR ISCO-08 251207)