loader image

Finalizare studii

Detalii privind finalizarea studiilor


Acte necesare la înscriere

  • cerere de înscriere cu semnătura conducătorului de proiect (completată cu majuscule);
  • aprecierea conducătorului de proiect;
  • un exemplar al lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire/ disertaţie în varianta finală care să conţină declaraţia de autenticitate (listat şi pe CD/DVD);
  • buletinul de identitate şi certificatul de naştere (în original) şi copii xerox;
  • 2 fotografii tip diplomă pentru cei care nu au mai susţinut examenul de finalizare (doar pentru examenul de licență/ diplomă/ absolvire) (pe verso se va scrie numele şi prenumele, promoţia, specializarea);
  • cerere de echivalare a probei promovate într-o sesiune anterioară, cu acordul şi semnătura preşedintelui de comisie (pentru examenul de licenţă/ diplomă/ absolvire);
  • chitanţă de resusţinere a examenului de finalizare, după caz.

Documente utile


Fișe de lichidare