loader image

Finalizare studii

Anunț finalizare studii – februarie 2020

Înscrierile la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2020, se vor desfășura după cum urmează:
Examen licență, diplomă și absolvire (ingineri și colegiu): 29 – 31 ianuarie 2020
Examen disertație (master): 29 – 31 ianuarie 2020

Susținere examen de licență, diplomă și absolvire:
– lucrare scrisă  – 4 februarie 2020
– susținerea proiectelor – 5 februarie 2020

Susținere examen disertație:
– 4 februarie 2020 (domeniul CTI)
– 6 februarie 2020 (domeniul IS)


Detalii privind finalizarea studiilor


Acte necesare la înscriere

  • cerere de înscriere cu semnătura conducătorului de proiect (completată cu majuscule);
  • aprecierea conducătorului de proiect;
  • un exemplar al lucrării de licență/ diplomă/ absolvire/ disertație în varianta finală care să conțină declarația de autenticitate (listat și pe CD/DVD);
  • buletinul de identitate și certificatul de naștere (în original) și copii xerox;
  • 2 fotografii tip diplomă pentru cei care nu au mai susținut examenul de finalizare (doar pentru examenul de licență/ diplomă/ absolvire) (pe verso se va scrie numele și prenumele, promoția, specializarea);
  • cerere de echivalare a probei promovate într-o sesiune anterioară, cu acordul și semnătura președintelui de comisie (pentru examenul de licență/ diplomă/ absolvire);
  • chitanță de resusținere a examenului de finalizare, după caz.

Documente utile


Fișe de lichidare