loader image

Finalizare studii

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată
Programul de studii Ingineria Sistemelor
Comisia 1programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare
Comisia 3programare studențilink prezentare

Departamentul de Calculatoare
Programul de studii Calculatoare
Comisia 1 programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare
Programul de studii Tehnologia informației
Comisia 1 programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare

Anunț finalizare studii – iunie-iulie 2022

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iunie-iulie 2022, se face online și se va desfășura după cum urmează:

 • Înscrierea la examenul de licenţă, diplomă și absolvire (ingineri și colegiu):
  • 27 iunie – 6 iulie 2022 trimiterea documentelor de înscriere la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro
  • 27 iunie – 8 iulie 2022 încărcarea documentației pe platforma Moodle (edu.tuiasi.ro)
 • Înscrierea la examenul de disertaţie (master):
  • 16 iunie – 22 iunie 2022 trimiterea cererilor de înscriere la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro
  • 16 iunie – 24 iunie 2022 încărcarea documentației pe platforma Moodle (edu.tuiasi.ro)

Susținerea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2022 se va desfășura după cum urmează:

 • Susținerea proiectelor de licenţă, diplomă și absolvire (ingineri și colegiu):
  • 11-13 iulie 2022 (AIA)
  • 11-14 iulie 2022 (CTI)
 • Susținerea proiectelor disertaţie (master):
  • 29-30 iunie 2022 (SCI, SC)
  • 27 iunie 2022 (CI)
  • 29 iunie 2022 (SDTW)
  • 30 iunie 2022 (DSWT)

Examenul de diplomă/disertație constă dintr-o singură probă, prezentarea proiectului, susținut fizic în fața comisiei.
Programarea pe zile și ore la examenul de diplomă se va face după înscriere de către secretarii de comisii.


Acte necesare la înscriere

Studenții care au situația școlară încheiată și vor să susțină examenul de diplomă/licență/disertație trebuie să trimită email la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro cu următoarele documente:

Înscrierea la secretariat va fi validată în momentul în care se primeste aprecierea conducătorului de proiect.
Aprecierile vor fi încarcate de către îndrumatori pe platforma Moodle sau aduse în format fizic la secretariat.

Pentru finalizarea înscrierii va trebui să intrați pe platforma edu.tuiasi.ro, la disciplina Finalizare studii, și să să urmați pașii prezentați acolo (care includ încărcarea documentelor):

 • lucrarile de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie în varianta finală vor conţine declarația de autenticitate semnată si scanată si se vor încărca pe platforma după validarea cererii de înscriere trimisa la secretariat,
 • o arhivă cu codul sursă al proiectului,
 • chitanţa de resusținere a examenului de finalizare scanată, pentru absolvenții din promoții anterioare și care au mai fost înscriși la examenul de finalizare (se achită o proba, 100 lei).

Absolventii de alte serii vor trimite pe adresa secretariat_ac@tuiasi.ro odata cu cererile de înscriere și lucrările de licență/diplomă/disertație.

Adresele de finalizare a înscrierii pe platforma edu.tuiasi.ro sunt următoarele:

Fotografiile pentru diploma de inginer se aduc la secretariatul facultăţii de seful grupei (2 poze format 3×4 pe hârtie fotografică mată, fundal alb).
Pentru diploma de master nu trebuie poze.


Documente utile


Detalii privind finalizarea studiilor

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Departamentul de Calculatoare


Fișe de lichidare

Fișe de lichidare