loader image

Finalizare studii

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată
Programul de studii Ingineria Sistemelor
Comisia 1programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare
Comisia 3programare studențilink prezentare

Departamentul de Calculatoare
Programul de studii Calculatoare
Comisia 1 programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare
Programul de studii Tehnologia informației
Comisia 1 programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare

Anunț finalizare studii – februarie 2022

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2022, SE FACE ONLINE și se va desfășura după cum urmează:

 • Înscrierea la examenul de licenţă, diplomă și absolvire (ingineri și colegiu): 25 – 28 ianuarie 2022
 • Înscrierea la examenul de disertaţie (master): 24 – 27 ianuarie 2022

Susținerea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2022, CONSTĂ ÎNTR-UN INTERVIU ONLINE și se va desfășura după cum urmează:

 • Susținerea proiectelor de licenţă, diplomă și absolvire (ingineri și colegiu):
  • 3 februarie 2022, interviu online (AIA)
  • 2 februarie 2022, interviu online (CTI)
 • Susținerea proiectelor disertaţie (master):
  • 2 februarie 2022, interviu online (SCI, SC)
  • 3 februarie 2022, interviu online (CI, SDTW, DSWT)

Acte necesare la înscriere

Studenții care și-au încheiat situația școlară în anii anteriori sau nu au cont pe platforma Moodle a facultății trebuie să trimită întâi un mail la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro prin care să își manifeste dorința de a susține examenul de finalizare a studiilor.

Studenții care au situația școlară încheiată și vor să susțină examenul de diplomă/licență/disertație trebuie să trimită email la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro cu următoarele documente:

 • cererea de înscriere (completată cu majuscule) semnată și scanată (formularul corespunzător ciclului de studiu și a programului de studiu se descarcă de la adresa https://ac.tuiasi.ro/studenti/didactic/finalizare-studii/#documente-utile),
 • cartea de identitate scanată,
 • certificatul de naștere scanat,
 • chitanţa de resusținere a examenului de finalizare scanată, pentru absolvenții din promoții anterioare și care au mai fost înscriși la examenul de finalizare (se achită o proba, 100 lei).

Pentru finalizarea înscrierii va trebui să intrați pe platforma edu.tuiasi.ro și să să urmați pașii de acolo (care includ încărcarea documentelor):
Absolvenții din anii anteriori trebuie să trimită documentele la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro

 • lucrarea de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie în varianta finală care vor conţine obligatoriu declaraţia de autenticitate semnată și scanată,
 • o arhivă cu codul sursă al proiectului.

Adresele de finalizare a înscrierii pe platforma edu.tuiasi.ro sunt următoarele:

După ce trimiteți documentele de mai sus și îndrumătorul transmite aprecierea conducătorului de proiect, veți fi notificați de validarea înscrierii.

Fotografiile pentru diploma de inginer se aduc la secretariatul facultăţii de seful grupei (2 poze format 3×4 pe hârtie fotografică mată, fundal alb).
Pentru diploma de master nu trebuie poze.


Documente utile


Detalii privind finalizarea studiilor

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Departamentul de Calculatoare


Fișe de lichidare 2021

Fișe de lichidare