loader image

Finalizare studii

Susținerea proiectelor de diplomă/licență și disertație – februarie 2021

Link-ul Google Meet pentru prezentările de la Calculatoare – marți, 02.02.2021, ora 9 – https://meet.google.com/pwp-qwqf-aow

Link-ul Google Meet pentru prezentările de la Tehnologia informației – marți, 02.02.2021, ora 10 – https://meet.google.com/viw-zviw-yzr

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată
Programul de studii Ingineria Sistemelor
Comisia 1programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare
Comisia 3programare studențilink prezentare

Departamentul de Calculatoare
Programul de studii Calculatoare
Comisia 1 programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare
Programul de studii Tehnologia informației
Comisia 1 programare studențilink prezentare
Comisia 2programare studențilink prezentare

Anunț finalizare studii – februarie 2021

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2021, SE FACE ONLINE și se va desfășura după cum urmează:

 • Înscrierea la examenul de licenţă, diplomă și absolvire (ingineri și colegiu): 25 – 28 ianuarie 2021
 • Înscrierea la examenul de disertaţie (master): 25 – 28 ianuarie 2021

Susținerea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2021, CONSTĂ ÎNTR-UN INTERVIU ONLINE și se va desfășura după cum urmează:

 • Susținerea proiectelor de licenţă, diplomă și absolvire (ingineri și colegiu):
  • 3 – 4 februarie 2021 (AIA)
  • 2 februarie 2021 (CTI)
 • Susținerea proiectelor disertaţie (master):
  • 1 – 2 februarie 2021 (SCI, SC)
  • 3 februarie 2021 (CI, SDTW, DSWT)

Acte necesare la înscriere

Studenții care și-au încheiat situația școlară în anii anteriori sau nu au cont pe platforma Moodle a facultății trebuie să trimită întâi un mail la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro prin care să își manifeste dorința de a susține examenul de finalizare a studiilor.

Studenții care au situația școlară încheiată și vor să susțină examenul de diplomă/licență/disertație trebuie să trimită email la adresa secretariat_ac@tuiasi.ro cu următoarele documente:

 • cererea de înscriere (completată cu majuscule) semnată și scanată (formularul corespunzător ciclului de studiu și a programului de studiu se descarcă de la adresa https://ac.tuiasi.ro/studenti/didactic/finalizare-studii/#documente-utile),
 • cartea de identitate scanată,
 • certificatul de naștere scanat,
 • chitanţa de resusţinere a examenului de finalizare scanată, pentru absolvenții din promoții anterioare și care au mai fost înscriși la examenul de finalizare (se achită o proba, 100 lei).

Ulterior, veți primi un email cu pașii necesari finalizării înscrierii și cu adresa unde va trebui să trimiteți:

 • lucrarea de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie în varianta finală care vor conţine obligatoriu declaraţia de autenticitate semnată și scanată,
 • o arhivă cu codul sursă al proiectului,

După ce trimiteți documentele de mai sus și îndrumătorul transmite aprecierea conducătorului de proiect, veți fi notificați de validarea înscrierii.


Documente utile


Detalii privind finalizarea studiilor


Fișe de lichidare 2020

Fișe de lichidare