loader image

Alegere program studiu / opționale

Domeniul Automatică și Informatică Aplicată

Alegerea disciplinelor opționale din anul III

La sfârșitul anului II, studenții de la specializarea Automatică și Informatică Aplicată trebuie să opteze pentru a face parte dintr-o grupă aferentă opțiunii Automatică sau opțiunii Informatică aplicată în anul III, conform planului de învățământ.

Studenții de la grupele cu opțiunea Automatică vor avea în planul de învățământ în semestrul I o disciplină opțională de tip A (Automatică) și una de tip IA (Informatică Aplicată), iar în semestrul al II-lea o disciplină opțională de tip A, una de tip IA și un proiect opțional de tip A sau AIA.

Studenții de la grupele cu opțiunea Informatică aplicată vor avea în planul de învățământ în semestrul I o disciplină opțională de tip IA și una de tip A, iar în semestrul al II-lea o disciplină opțională de tip IA, una de tip A și un proiect opțional de tip IA sau AIA.

Semestrul I

Discipline de tip AMașini și acționări electrice
Echipamente hidropneumatice
Discipline de tip IAProgramare independentă de platformă
Ingineria sistemelor de programe

Semestrul II

Discipline de tip ASisteme de vedere artificială
Sisteme de achiziție și interfețe de proces
Discipline de tip IAProcesoare numerice de semnal
Microcontrolere – arhitectură și programare
Proiect de tip ASisteme de achiziție și interfețe de proces – proiect
Proiect de tip IAProgramare independentă de platformă – proiect
Proiect de tip AIA Sisteme automate cu eșantionare – proiect

Alegerea disciplinelor opționale din anul IV

La sfârșitul anului III, studenții de la specializarea Automatică și Informatică Aplicată trebuie să opteze pentru a face parte dintr-o grupă aferentă opțiunii Automatică sau opțiunii Informatică aplicată în anul IV, în concordanță cu repartizarea făcută (pe baza opțiunilor depuse) la sfârșitul anului II.

Studenții de la grupele de Automatică vor avea în planul de învățământ în semestrul I două discipline opționale de tip A (Automatică) și una de tip IA (Informatică Aplicată), iar în semestrul al II-lea două discipline opționale de tip A, una de tip IA și un proiect opțional.

Studenții de la grupele de Informatică aplicată vor avea în planul de învățământ în semestrul I două discipline opționale de tip IA și una de tip A, iar în semestrul al II-lea două discipline opționale de tip IA, una de tip A și un proiect opțional.

Semestrul I

Discipline de tip ASisteme de conducere a roboților
Fabricație asistată de calculator
Sisteme distribuite de achiziție, monitorizare și conducere
Discipline de tip IARețele de calculatoare
Sisteme bazate pe cunoaștere
Sisteme de așteptare și aplicații

Semestrul II

Discipline de tip ASisteme adaptive și robuste
Controlul la distanță al proceselor
Strategii de planificare a roboţilor mobili
Discipline de tip IARețele neuronale și logică fuzzy
Sisteme de inteligență artificială distribuite
Programarea aplicațiilor internet
Proiect de tip AIAIngineria reglării automate – proiect
Programarea aplicațiilor de timp real – proiect
Sisteme bazate pe cunoaștere – proiect

Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

Alegerea disciplinelor opționale din anul III

În anul III semestrul I sunt două pachete de opționale din care studenții de anul II trebuie să aleagă câte o disciplina, după sesiunea de examene din vară.
Pachetele de opționale sunt:

Pachetul 1Pachetul 2:
Modelare și simulare – proiect Structura și organizarea calculatoarelor – proiect
Prelucrarea imaginilor – proiect Achiziția și prelucrarea datelor – proiect
Baze de date – proiect Rețele de calculatoare – proiect

Va fi disponibil un chestionar unde trebuie ca fiecare student să aleagă ordinea disciplinelor preferate din fiecare pachet, unde 1 este prima opțiune din pachet, 2 este a doua și 3 a treia. Numărul de locuri la fiecare disciplina este limitat, iar repartizarea se va face în funcție medie. Cine nu completează chestionarul va fi asignat la disciplinele la care au mai rămas locuri disponibile.

Alegerea programului de studii în anul IV

Împărțirea pe programe de studii (specializări) la trecerea în anul IV se va face pe baza rezultatelor școlare obținute în urma sesiunii de vară de la sfârșitul anului III. Studenții care pe anii I și II vor fi integraliști, iar pe anul III vor fi acumulat 40 de credite își pot alege liber specializarea pe care o doresc. Vor fi luate în considerare și notele la disciplinele restante promovate în avans, note predate la decanat până la încheierea sesiunii de vară.

Opțiunea pentru unul dintre cele două programe de studii, Calculatoare sau Tehnologia informației, trebuie depusă în scris, sub forma unei cereri, la secretariatul departamentului până la o dată care este anunțată în fiecare an (de obicei în prima săptămână din sesiunea de la sfârșitul anului III). Studenții care din motive obiective nu pot fi prezenți la facultate în această perioadă pot transmite cererea printr-un coleg sau prin fax la numărul 0232.232420.