loader image

Departamentul de Calculatoare organizează în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației, două programe de studiu de licență: Calculatoare și, respectiv, Tehnologia informației.

Începând cu octombrie 2017, la cele două programe de studii de la licență (Calculatoare și Tehnologia informației) sunt planuri de învățământ noi orientate pe student și adaptate la cerințele pieței muncii.

În primii trei ani de studiu disciplinele de la cele două programe de licență sunt comune, repartizarea la cele două specializări făcându-se înainte de anul IV.

De ce Calculatoare și Tehnologia Informației?

Extrasele fișelor de disciplină pentru disciplinele studiate în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației


Discipline studiate

Anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
AlgebrăMatematici speciale
Analiză matematicăMetode numerice
FizicăStructuri de date
Bazele informaticiiProiectare logică
Programarea calculatoarelorMatematici discrete
Grafică asistată de calculatorElectrotehnică
Limba englezăLimba engleză
Educatie fizica şi sportEducatie fizica şi sport
Filosofia culturii tehniceComplemente de programare I
Logică computatională

Anul al II-lea

Semestrul ISemestrul al II-lea
Statistică şi prelucrarea datelorProiectarea algoritmilor
Dispozitive electronice şi electronică analogicăArhitectura calculatoarelor
Electronică digitalăSisteme de operare
Teoria sistemelorParadigme de programare
Programare orientată pe obiecteProiectarea sistemelor digitale
Programare în limbaj de asamblareProiectarea aplicaţiilor orientate pe obiecte
Limba engleză (Redactarea documentaţiei tehnice)Cultură şi civilizaţie europeană
Educaţie fizica şi sportEducaţie fizica şi sport
ComunicareLimba engleză
PolitologieComplemente de programare II

Anul al III-lea

Semestrul ISemestrul al II-lea
Modelare şi simulareSisteme cu microprocesoare
Prelucrarea imaginilorSisteme de prelucrare grafică
Structura şi organizarea calculatoarelorSisteme distribuite
Achiziţia şi prelucrarea datelorIngineria programării
Reţele de calculatoareLimbaje formale şi translatoare
Baze de dateProgramare web
Proiect la una dintre disciplinele 1, 2, 6Economie
Proiect la una dintre disciplinele 3, 4, 5Practică de domeniu și de specialitate
Simularea sistemelor mecaniceComplemente de programare III

Anul al IV-lea – Calculatoare

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algoritmi paraleli şi distribuiţiSisteme tolerante la defecte
Inteligenţă artificialăSisteme multimedia
Testarea sistemelor de calculMarketing
Sisteme de timp realPractică pentru proiectului de diplomă II
Practică pentru proiectul de diplomă IElaborarea proiectului de diplomă
Structuri multiprocesor / Arhitecturi de calcul avansateCircuite VLSI / Sisteme de intrare-ieşire
Sisteme încorporate / Proiectarea reţelelor de calculatoareCriptografie şi securitatea datelor / Proiectarea bazelor de date
Structuri hardware reconfigurabile / Sisteme de operare avansateDispozitive de calcul mobile / Regăsirea informaţiei

Anul al IV-lea – Tehnologia informației

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algoritmi paraleli și distribuițiÎnvățare automată
Inteligență artificialăExtragerea cunoștințelor din baze de date
Programare orientată pe serviciiMarketing
Managementul proiectelor softwarePractică pentru proiectul de diplomă II
Practică pentru proiectul de diplomă IElaborarea proiectului de diplomă
Proiectarea interfețelor utilizator / Proiectarea aplicațiilor webSecuritate informațională / Interacțiunea om-calculator
Evaluarea performanțelor / Sisteme de operare avansateComerț electronic / Proiectarea bazelor de date
Programarea dispozitivelor mobile / Vizualizarea datelorSisteme de vedere artificială / Sisteme inteligente

Serii de predare

Calculatoare

Seria 2020-2024 Seria 2019-2023 Seria 2018-2022 Seria 2017-2021

Tehnologia informației

Seria 2020-2024 Seria 2019-2023 Seria 2018-2022 Seria 2017-2021

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale – Calculatoare

 • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
 • Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații.
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Îmbunătățirea performanțelor sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Proiectarea sistemelor inteligente.

Competențe transversale – Calculatoare

 • Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei.
 • Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate.
 • Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională.

Competențe profesionale – Tehnologia informației

 • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
 • Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații.
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Proiectarea și integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii și medii de programare.
 • Întreținerea și exploatarea sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Utilizarea sistemelor inteligente.

Competențe transversale – Tehnologia informației

 • Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei.
 • Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate.
 • Demonstrarea spiritului de inițiativă și acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice și de cultură organizațională.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Proiectant inginer de sisteme și calculatoare (215214)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (252301)
 • Administrator baze de date (252101)
 • Asistent de cercetare în calculatoare (215237)
 • Asistent de cercetare în informatică (214918)
 • Inginer de sistem software (251205)
 • Manager proiect informatic (251206)