loader image

De ce Calculatoare și tehnologia informației?

Misiunea celor două programe de studii din cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației (CTI) este aceea de a forma specialiști cu mare competență în domeniul sistemelor de calcul, al sistemelor bazate pe calculatoare încorporate și al tehnologiilor axate pe informație. Prin planurile de învățământ propuse se vizează o pregătire inginerească temeinică, care să acopere atât partea hardware cât și cea a ingineriei programării și să permită abordarea unor problematici specifice, dar și a unora cu un caracter interdisciplinar.

Durata studiilor este de 4 ani, dintre care primii trei ani sunt comuni, iar pentru al patrulea an studenții au de ales între programul de studii Calculatoare și programul de studii Tehnologia informației.

Principalele competențe dobândite sunt referitoare la:

  • Proiectarea și integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii și medii de programare
  • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații
  • Proiectarea sistemelor inteligente

Conceptele studiate la cele două programe de studii, Calculatoare și Tehnologia informației, sunt dintr-o arie tematică largă care îi permit studentului absolvent să se angajaze la companii atât din zona hardware, cât și din zona software.

Aria tematică studiată la Calculatoare și tehnologia informației

Pentru mai multe informații referitoare la disciplinele studiate accesați pagina de prezentare a domeniului Calculatoare și tehnologia informației.