loader image

Activitate

Organizarea şi co-organizarea de manifestări ştiinţifice sub egida SRAIT – Filiala Iași

Conferința Internațională ICSTCC System Theory, Control and Computing  – edițiile XXI (2017 – Sinaia), XX (2016 – Sinaia), XIX (2015 – Fundata),  XVIII  (2014 – Sinaia), XVII (2013 – Sinaia), XVI (2012 – Sinaia), XV (2011 – Sinaia), XIV (2010 – Sinaia)    – volume de lucrări indexate IEEE Xplorer (2014-2017), ISI Web of Science (2015–2017).

Conferința reunește următoarele întâlniri științifice:

 • SINTES (International Conference on System Theory and Control) – organized by the Faculty of Automation, Computers and Electronics from University of Craiova
 • SACCS (International Symposium on Automatic Control and Computer Science) – organized by the Faculty of Automatic Control and Computer Engineering from “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
 • SIMSIS (International Symposium on Modelling, Simulation and Identification Systems) – organized by the Faculty of Control Systems, Computers, Electrical and Electronics Engineering from “Dunarea de Jos” University of Galati
 • CONTI (International Conference on Technical Informatics) – organized by the Faculty of Automation and Computers, the Department of Automation and Applied Informatics and the Department of Computers and Information Technology from Politehnica University of Timisoara.

Conferinţa este cosponsorizată tehnic de IEEE Control Systems Society, iar volumele de lucrări au fost indexate  IEEE Xplore şi în anii 2013, 15 și 16 ISI Web of Science.

Simpozionul Analiza Imaginilor şi Secvenţelor video. Teorie şi Aplicaţii24 martie 2016, Iași, dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Române și a 25 de ani de la înființarea Secției de Știința și Tehnologia Informației.

Organizatori: Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română Filiala Iaşi și Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași 

Conferință Aniversară Festivă –  25 de ani de la înființarea Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași, 13 noiembrie, 2015

 • Sesiunea științifică: Perspective ale cercetării în domeniile automatică și calculatoare
 • Masa rotundă cu tema:  Învățământul universitar de automatică și calculatoare, încotro?

Organizarea de întâlniri și conferințe cu companii din domeniu

 • Colaborarea Filialei SRAIT din Iași cu companii, institute de cercetare și reprezentanți ai mediului de afaceri cu următoarele rezultate: stagii de practica și burse pentru studenți, cursuri de formare, parteneriate pe proiecte, dotări și sponsorizări (Continental Automotive Romania, Centric, Cenit, Endava, Embarcadero, Danieli Engineering, Silicon Service, Delphi sau IPA Bucureşti și United Business Center).
 • Conferințe susținute de specialiști de la companii
  • Rudolf Mester (2017): Computer Vision and Machine Learning  for Intelligent Mobile Systems (Continental Automotive & Goethe-Universität Frankfurt am Main)
  • Ben van Lier (2014): Internet of Things. Questions concerning information and society (Centric – Director Strategy & Innovation)
  • Leen Blom (2014): Cloud Computing: cornerstone of converging technologies (Centric – Manager Research & Development)

Organizarea de cursuri postuniversitare și de perfecționare

Membrii SRAIT din filialele București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, cadre didactice ale facultăților de Automatică și Calculatoare din orașele amintite au creat o Rețea Națională de Centre de Consultanță și Pregătire a Resurselor Umane  în domeniul automaticii avansate, tehnologiei informației și managementului cunoștințelor, în cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/53084 cu tema Creșterea competitivității întreprinderilor prin perfecționarea și specializarea resurselor umane în domeniul noilor tehnologii, într-o societate  bazată pe cunoaștere și pentru o dezvoltare durabilă.

Rețeaua Națională de Centre de Consultanță și Pregătire a Resurselor Umane a organizat, în perioada octombrie 2014 – iunie 2015 cursuri de formare profesionala în domeniile automatică avansată, informatică și comunicații, managementul cunoștințelor și mediu. De asemenea, rețeaua a organizat activități de consultanță și transfer de cunoștințe și tehnologii pentru participanți din mediul de afaceri, manageri la toate nivelurile sau angajați din cadrul instituțiilor de stat.

Rapoarte de activitate