loader image

Anunț înscriere anii I și II master

În atenţia studenţilor din anii I şi II master

Înscrierile în anul universitar 2019/2020 se vor desfăşura în perioada   1 – 11 octombrie 2019, între orele 10,30 – 13,00, la ghişeu.

Disciplinele nepromovate din anii anteriori se trec în lista disciplinelor din contractul de studii.

Notă:

Studenţii din anul II master, 2019/2020, vor achita probele nepromovate din anul I la înscriere.

Cererea de susţinere a examenelor nepromovate însoţită de chitanţă se va depune la secretariat.

Se va achita:

  • taxă de reexaminare (75 lei) în cazul în care titularul menţionează pe cererea de susţinere a examenului nepromovat că echivalează activităţile aferente disciplinei.
  • 50 lei x nr. de credite alocate disciplinei în cazul neechivalării activităţilor aferente disciplinei.

Studenţii care nu vor depune la secretariat contractul de studii în termen de  2 săptămâni de la începerea cursurilor, vor fi exmatriculaţi pentru neînscrierea în anul universitar 2019/2020.