loader image

Anunț susținere teză abilitare Marius Kloetzer

În ziua de 28 iunie 2021, ora 11,00 la adresa https://meet.google.com/gms-ggvt-dhu va avea loc susținerea online a tezei de abilitare cu titlul „Strategii de planificare bazate pe sisteme cu evenimente discrete/Planning strategies based on discrete event systems” în domeniul „Ingineria sistemelor” elaborată de prof.univ.dr.ing. MARIUS KLOETZER de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Comisia pentru analizarea tezei de abilitare are următoarea componență:

  1. Prof.univ.dr.ing. Adrian Filipescu – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
  2. Prof.univ.dr.ing. Ion Necoară – Universitatea „Politehnica” din București
  3. Prof.univ.dr.ing. Octavian Păstrăvanu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Documentele, conform O.M. nr. 5229 /2020 și a Procedurii privind obtinerea atestatului de abilitare COD. PO.CSUD. 05, au fost afișate pe site-ul www.doctorat.tuiasi.ro.