loader image

Anunț sustinerea publică a tezei de doctorat Popovici Alexandru-Tudor

În ziua de 21 septembrie 2022, la ora 10.00, va avea loc sustinerea publică a tezei de doctorat cu titlul ,,Sisteme de acționare electrică cu motoare sincrone cu magneți permanenți pentru roboți și vehicule electrice” elaborată de ALEXANDRU-TUDOR POPOVICI în vederea conferirii titlului știintific de doctor în domeniul Ingineria Sistemelor.

Anunt sustinere teza Popovici