loader image

Burse oferite de Continental pentru studii doctorale

Alege tema tezei tale de doctorat alături de Continental Iași

În parteneriat cu Facultatea de Automatică și Calculatoare

Burse oferite de Continental pentru studii doctorale

1. Cooperarea vehiculelor automate prin intermediul reţelelor de comunicaţii

Scurtă descriere: tema își propune dezvoltarea unor strategii de control al vehiculelor automate care să ţină cont de modurile în care acestea pot coopera prin transmiterea de informaţii utilizând reţele de comunicaţii inter-vehiculare Domeniul: Ingineria Sistemelor Cond. doctorat: conf.dr.ing. Constantin-Florin Căruntu

2. Metode de inteligenţă artificială pentru predicţia comportamentului în sisteme multi-agent dinamice

Scurtă descriere: un astfel de sistem multi-agent poate reprezenta o situaţie de trafic cu o mașină autonomă, unde trebuie prezise traiectoriile participanţilor la trafic Domeniul: Calculatoare și Tehnologia Informaţiei Cond. doctorat: prof.dr.ing. Florin Leon

Valoarea bursei este de 2.300 RON/ lună.

NOTĂ: Responsabilii din partea facultăţilor sunt directorii consiliilor de coordonare a programelor doctorale (CCPD).