loader image

Distincții și premii acordate cadrelor didactice din AC în cadrul Zilelor TUIASI 2022

Cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la înființarea Politehnicii moderne de astăzi, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și-a onorat profesorii emeriți, seniori, cercetătorii și membrii de onoare ai comunității academice.

Felicitări colegilor din facultate care au primit distincții și premii pentru merite deosebite ale activităților desfășurate:

* Prof. univ. dr. ing. Corneliu Lazăr – Titlul de Profesor Emerit
* Prof. univ. dr. ing. Leon Florin – Premiul pentru atragerea celor mai multe fonduri private pentru cercetarea științifică
* Asist. drd. ing. Ovidiu Păucă – Premiul pentru studentul doctorand cu cele mai bune rezultate în cercetarea științifică