loader image

PRACTIC – Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

În atenția studenților din anii III și IV

Participă la Proiectul PRACTIC!

Participă la stagii de practică în cele mai importante firme din Iași și zona Moldovei, cunoaște principalii angajatori din domeniul tău, dobândește abilitățile cerute viitorilor angajați din firmele de top din Iași.

Învăță cum să reușești la primul interviu, află ultimele oferte de internship și locurile de muncă disponibile în domeniul pentru care te-ai pregătit.

Dobândește calități de lider și devino antreprenor!

 Criterii de eligibilitate generale

1. Pentru a fi consideraţi eligibili în vederea participării în cadrul proiectului, studenţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie cetățeni români cu domiciliul stabil în România, din regiuni mai puţin dezvoltate (toate județele, mai puțin București și Ilfov);
 • să fie studenți înmatriculati în anii III şi IV, la una din facultățile Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași;
 • studenții din anul IV care fac parte din proiectul Antreprenoring, nu sunt eligibili pentru acest proiect și nu vor putea participa la selecție.

2. Pentru a putea participa la selecția în grupul țintă, fiecare student va depune un dosar complet, având următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1);
 • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa 2);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
 • CV – model recomandat Europass (Anexa 5);
 • Formular grup țintă (Anexa 8);
 • Copie carte de identitate;

Dosarul se va trimite scanat, prin email, la adresa proiect_PRACTIC@ac.tuiasi.ro până cel târziu duminică, 25.10.2020.

Beneficii:

 • beneficii materiale la finalul unei activități complete la care vei participa;
 • bursa de 400 lei la se va plăti în tranșe
 • Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de servicii de informare şi consiliere pentru piaţa muncii şi vor participa la stagii de practică,

Criterii de ierarhizare aplicate în selecția studenților

 • rezultatele academice (se ia în considerație media numărului de credite pentru anii premergători selecției – astfel, se ia în considerare media numărului de credite pentru anii I şi II, pentru studenții din anul III și media numărului de credite pentru anii I, II şi III pentru studenții din anul IV);
 • motivația şi interesul participării la activitățile proiectului (pe baza documentelor din dosar: conform Anexei 2 și CV-ului);
 • prezentarea CV-ului și acuratețea acestuia.

Grila de evaluare

Criteriu Punctaj maxim Indicații privind modul de calcul al punctajului
Rezultatele academice 60 Puncte obținute = numărul mediu anual de credite
Prezentarea motivelor (realiste şi clare) pentru care studentul depune candidatura de participare în proiect 20 Se acordă de la 0 la 20 puncte, pentru o justificare cât mai bună a motivelor de participare.
Prezentarea CV-ului și acuratețea acestuia 20 Se acordă 10 puncte pentru CV în format Europass sau 5 puncte în alt format. Pentru alte 10 puncte se urmărește structura, coerența, logica, corectitudinea ortografică și sintactică a CV-ului.
TOTAL 100