loader image

Precizări referitoare la concursul de admitere la studiile universitare de licență

Pentru confirmarea locului obținut prin concurs, candidații sunt rugați să se prezinte la facultate conform programului de confirmări de mai jos și să aducă la facultate dosarul care conține actele pentru înscriere (cele încărcate la înscrierea online), diploma de bacalaureat în original și foaia matricolă cu mediile anilor de liceu în original.

În conformitate cu cele stabilite in Consiliul de Administratie din 24.07.2020, candidatii isi vor depune dosarele cu documente originale la facultatea la care a fost exprimata prima optiune, indiferent de rezultatul admiterii. Ulterior, dupa stabilirea rezultatelor finale (6 septembrie), se vor face redistribuiri ale dosarelor de catre comisiile de admitere.

Candidații care au ca primă opțiune AC și vor să-și retragă dosarul trebuie să trimită un email care să cuprindă: numele, inițiala, prenumele și id-ul dosarului pe adresa decanat@ac.tuiasi.ro. Dacă sunt pe lista de admiși a oricărei facultăți din lista de opțiuni și vor să se retragă, trebuie să specifice și: Renunț la locul ocupat prin concurs.

Mai multe detalii la adresa https://ac.tuiasi.ro/admitere/licenta/