loader image

Presusținere teză de doctorat – asist. drd. ing. Alexandru-Gabriel Tudorache

Pe data de 30.05.2022, la ora 18, in sala C2-6, va avea loc presusținerea în faţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul „Aplicații ale procesării cuantice a informației în steganografie și criptografie” (engleză: “Quantum Information Processing Applications in Steganography and Cryptography”), elaborată de dl asist. drd. ing. Alexandru-Gabriel Tudorache sub conducerea dlui prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta.

Componența comisiei de îndrumare este următoarea:

  1. Prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta
  2. Prof. dr. ing. Florina Ungureanu
  3. Conf. dr. ing. Simona Caraiman
  4. Ș.l.dr.ing. Iosif Iulian Petrilă