loader image

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești (SCSS 2021) – 14 mai 2021

Vineri, 14 mai 2021, va avea loc Sesiunea de comunicări științifice studențești SCSS 2021.

http://www.scss.ac.tuiasi.ro/2021/

La comunicări sunt invitați să participe studenți din toți anii de la studiile de licență și masterat.
Pentru studenții din anul IV licență, participarea la SCSS reprezinta un bun antrenament pentru susținerea ulterioară a proiectului de diplomă. 
Studenții își vor prezenta realizările obținute prin:

 •  elaborarea proiectelor de finalizare a studiilor
 •  preocupările de „hobby” pe direcțiile secțiunilor sesiunii
 •  implementarea ideilor interesante și originale în laboratoarele facultății
 •  participare la contracte de cercetare sau la programe de colaborare

Condițiile de participare sunt prezentate pe pagina http://www.scss.ac.tuiasi.ro/2021/autori

Instrucțiuni de redactare
1. Lucrarea va fi redactată în limba română (utilizând diacritice) sau în limba engleză.
2. Lucrarea trebuie redactată pe pagină A4, folosind formatul Word sau LaTeX de la adresa:
 http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html
3. Număr maxim de pagini: 8.
4. Pentru editarea ecuațiilor se va folosi un editor specializat.
5. Structura recomandată a lucrării:

 • titlu
 • nume autor (autori)
 • nume îndrumător (îndrumători)
 • rezumat: maxim 200 de cuvinte
 • termeni cheie: numărul maxim 3
 • secţiune introductivă: descrierea problemei abordate, activitatea de cercetare în domeniu din literatura de specialitate referită în bibliografie și contribuţiile personale
 • una sau mai multe secțiuni pentru prezentarea soluției problemei abordate
 • concluzii: avantajele, limitele și posibilele aplicaţii ale problemei abordate în lucrare
 • referinţe bibliografice (redactate în formatul din fișierul template utilizat)

Calendar

 • 29 aprilie 2021: Termen limită pentru înscrierea studenților
 • 10 mai 2021: Termen limită pentru trimiterea lucrărilor
 • 12 mai 2021: Termen limită pentru trimiterea prezentărilor  
 • 14 mai 2021: Prezentarea lucrărilor pe secțiuni

Lucrările și prezentările vor fi trimise pe adresele: