loader image

Susținerea publică a tezei de doctorat elaborată de Dumitriu Tiberius

În ziua de 21 septembrie 2019, la ora 10,30 În Sala de Consiliu a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Aplicaţii ale inteligenţei artificiale În rnodelare şi analiza datelor” elaborată de DUMITRIU TIBERIUS În vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor fn domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei. Anunt sustinere teza Dumitriu Tiberius