loader image

Anunț concurs selecție echipa de implementare și personal auxiliar proiect POCU/320/6/21/122333

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacante în cadrul proiectului cod SMIS POCU/320/6/21/122333 – Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare, necesare implementării activităților proiectului, pentru perioada 1 august 2019 – 31 ianuarie 2022.