loader image

În atenția candidaților din Republica Moldova înscriși la concursul de admitere pe locurile destinate etnicilor Români

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Comisia de Admitere

ANUNȚ

În cazul în care veți fi declarați admiși, la validarea locului ocupat prin concurs, la dosarul dumneavoastră trebuie depuse obligatoriu și următoarele documente care atestă etnia Română:

  • Declarația privind apartenența la identitatea culturală Română (vizată la ambasadă sau consulatele României din Republica Moldova) sau certificat de naștere românesc/pașaport românsc pentru cei care posedă dublă cetățenie.
  • Declarația notarială că nu sunteți posesori de Carte de Identitate emisă de autoritățile competente ale României